Kort om arbeidsgiver
Alderspsykiatrisk avdeling søker etter en geriater/LIS3 med engasjement for psykisk helse som har god kompetanse på kognitiv svikt og demens til en fast 100 % stilling.

Vi har et tverrfaglig miljø og som geriater vil du ha en viktig rolle i vurderinger og drøftinger av pasientene. Avdelingen har psykiatere, nevropsykolog, psykolog, spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeut, sosionom, fysioterapeut og prest. Det vil være muligheter for å ha egne pasienter og til å jobbe i team. Vi søker deg som er fleksibel i møtet med pasienter med svært ulike problemstillinger og som liker å samarbeide med kollegaer, både leger og andre faggrupper. Avdelingen kan by på godt samarbeid, et sterkt fagmiljø og kollegial støtte i krevende saker.

Alderspsykiatrisk avdelingen er lokalisert på Diakonhjemmet Sykehus på Steinerud, og er ansvarlig for pasienter over 65 år med psykiatriske problemstillinger som gir rett på behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi har ansvaret for både Diakonhjemmet og Lovisenbergs sektorer, dvs totalt seks bydeler i Oslo. Avdelingen har sengepost og poliklinikk med FACT-team. Vi har et godt samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger, både somatiske og psykiatriske, og jobber fortløpende med å finne gode løsninger for pasienter som har behov som går på tvers av ulike avdelinger. Avdelingen jobber også tett med sykehjem ved at avdelingens geriater og psykiatere gjør vurderinger av kompliserte pasientsaker i samarbeid med sykehjemslegene. Likeledes utreder avdelingen pasienter med nevropsykiatriske symptomer som følge av demens i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.


Arbeidsoppgaver
 • Utredning, vurdering og oppfølging av somatiske tilstander hos innlagte pasienter ved avdelingen, i samarbeid med behandler i sengeposten
 • Bistå behandlere i poliklinikken i pasientsaker der samspillet mellom somatiske og psykiatriske problemstillinger er fremtredende, og det er behov for geriatrisk kompetanse
 • Veilede på sykehjem/i primærhelsetjenesten i enkeltsaker
 • Delta i tverrfaglige møter og diagnostiske møter
 • Delta i drøftinger/bidra til å finne gode løsninger knyttet til pasienter som krever samarbeid på tvers av somatiske og psykiatriske avdelinger ved sykehuset
 • Delta i avdelingens internundervisning

Kvalifikasjoner
 • Geriater eller snart ferdig geriater
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk/svensk/dansk, både skriftlig og muntlig
Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.


Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives i tverrfaglig miljø
 • Løsningsorientert
 • Faglig trygg

Vi tilbyr
 • Faglig spennende arbeidsplass med muligheter til å påvirke arbeidsflyten
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig kompetanse og nærhet til somatiske avdelinger
 • Vaktfri stilling
 • Lønn som geriater f.o.m. 972 000 t.o.m. 1 018 000 pr år i 1/1 stilling
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Torfinn Lødøen Gaarden
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22 45 85 00
Navn: Tuva Ingegerd Oppedal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 45 85 91
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO