Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Seksjon for psykosebehandling har 32 døgnplasser, fordelt på 3 enheter. 2 psykoseenheter og en lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet. Vi tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller atferdsproblemer. Kun elektive innleggelser. Seksjonen tilbyr også judisielle observasjoner.

Seksjonen har 6 over- og 5 underordnede legestillinger. Per i dag er det 14-delt bakvaktsordning i samarbeid med Regional sikkerhetsseksjon og Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme. Alle lokalisert på Dikemark.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper internt, samt med pårørende, kommunale helsetjenester og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Klinisk veiledning av leger i spesialisering
 • Undervisning og opplæring av medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i psykiatri. Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin kan også vurderes for stillingen
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Det vektlegges personlig egnethet for stillingen
 • Lege i spesialisering i psykiatri med kort tid igjen av spesialiseringen vil også vurderes

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • er strukturert og systematisk
 • høy arbeidskapasitet
 • er initiativrik

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i sykehuset, blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Hanne Neegaard
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 230 66 200
  Navn: Ruth Katharina Vieler
  Tittel: Seksjonsoverlege
  Telefon: 230 66 200
  Arbeidssted
  Seksjon for psykosebehandling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF
  Sykehusveien 15
  1385 Asker