Barne- og ungdomsklinikken er en del av et universitetssykehus med lokal, regional og delvis landsfunksjon for behandling og pleie av barn og ungdom i aldersgruppen 0- 18 år. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø.

Størstedelen av habiliteringstjenesten er lagt til Avdeling habilitering av barn og unge (HABU, Trondsletten). Tjenesten har hovedansvar for spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge med medfødte eller tidlige ervervede nevrologisk betingede funksjonsnedsettelse eller utviklingsforstyrrelser

Habiliteringstjenesten har i dag ca 40 fagstillinger. Personalgruppa er bredt sammensatt ut fra brukernes behov. Habilitering og rehabilitering er både nasjonale og regionale satsningsområder og antallet legespesialister skal økes ut fra Oppdragsdokument fra Helsedirektoratet 2022.

Vi har i dag 3 faste overlegestillinger og 1 LIS-stilling tilknyttet HABU. Vi har ledig nyopprettet  100 % stilling som overlege  Vi søker etter en spesialist som har bred kompetanse samt interesse for habilitering/ barnenevrologi. 50 % av stillingen er planlagt brukt til oppfølging av cerebral parese/spastisitet inklusiv vurdering og gjennomføring av Botox-behandling med kompetanseoverføring fra ortoped som har denne funksjonen i dag. Resten av stillingen skal brukes i Habiliteringstjenesten. Oppstart snarlig,  LIS som nærmer seg spesialitet kan også søke. Det vil bli lagt vekt på interesse for å jobbe i team, evne til samarbeid og personlig egnethet. Den som tilsettes må kunne delta i undervisning av medisinske studenter.  
  

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og diagnostikk inklusive vurdering av spastisitet
 • Spasmebehandling inkl. injeksjon av Botox
 • Samarbeid med tverrfaglig team
 • Samarbeid med eksterne tjenester i forhold til tilrettelegging/oppfølging
 • Evt. deltagelse i vaktordning etter avtale.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomsmedisin med fordypning i barnenevrologi. Det åpnes også for leger med annen spesialistkompetanse for eksempel fysikalsk medisin, nevrologi, ortopedi og allmennmedisin
 • Interesse for og erfaring fra pasientgruppen er ønskelig
 • Norsk autorisasjon og attester vedlegges. Tjeneste som ikke er dokumentert, blir ikke tatt med i vurderingen.
 • Sykehuset forutsettes at den som tilsettes behersker norsk/skandinavisk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Vennligst oppgi minst to referansepersoner
 • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes, jf Helsepersonelloven 20a

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende  overenskomst . Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Anne Lise Høyland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72822125
E-post: anne.lise.hoyland@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken St. Olavs hospital 
Åkerveien 4B
7046 Trondheim