Kort om arbeidsgiver
Ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus, er det ledig 100% stilling som lege i spesialisering i klinisk farmakologi. Avdelingen er del av Klinikk for psykisk helse og rus og ligger på Vinderen.
 
Senter for psykofarmakologi har cirka 30 ansatte i et tverrfaglig miljø bestående av kjemikere, farmasøyter, bioingeniører, helsesekretærer, forskere og leger. Avdelingen utfører både legemiddelanalyser ved bruk av kromatografiske metoder og farmakogenetiske analyser. Avdelingen har også en Psykofarmakologisk poliklinikk som bidrar til individtilpasset legemiddelbehandling. Senter for psykofarmakologi er utdanningsinstitusjon for leger til spesialiteten klinisk farmakologi. Vi har mange forskningsprosjekter innen psykofarmakologi og farmakogenetikk, som involverer veiledning av en rekke PhD- og masterstudenter.
Rådgiving, informasjon og undervisning er andre viktige oppgaver som avdelingen utfører. Se www.psykofarmakologi.no

Arbeidsoppgaver
 • Delta i avdelingens rutinearbeid, inkludert å besvare spørsmål fra rekvirenter, tolke prøvesvar for farmakogenetikk og legemiddelmonitorering
 • Delta i Psykofarmakologisk poliklikk med pasientkonsultasjoner og epikrisearbeid
 • Delta i fag, utviklings- og kvalitetsarbeid, avdelingen er akkreditert etter ISO15189
 • Delta i organisering av kurs og formidlingsoppdrag for helsepersonell
Kvalifikasjoner
 • Cand.med.
 • Egnethet for stillingen
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.


Personlige egenskaper
 • Ha evne til selvstendig og prosjektorientert arbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Være motivert for faglig utvikling av avdelingen og formidling av fagområdet
Vi tilbyr
 • Et høykompetent og godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Godkjent utdanningsprogram for hele spesialistutdanningen i klinisk farmakologi.
 • Mulighet for forskning
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Arbeidstid på ukedager, ikke vaktordning
 • Lønn som LIS
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober og kantine.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Tore Haslemo
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 970 76 486
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO