Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å bli barne- og ungdomspsykiater eller bare prøve om faget er noe for deg?  Da har du nå en fantastisk mulighet i Tromsø! 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) har ledig to faste stillinger og ett 6 - 12 mnd. vikariat for lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri.

BUPA i Tromsø består av tre enheter; Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) som har ansvar for det polikliniske tilbudet for barn/ungdom i Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Svalbard. BUP har også regionalt ansvar for behandling av barn/unge med tvangslidelser.
Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), sengepost med ansvar for det akuttpsykiatriske tilbudet for unge fra Ofoten, Troms og Finnmark, samt det døgnbaserte behandlingstilbudet for utredning og behandling av ulike psykiske lidelser som depresjon, angst, psykose, bipolaritet, autismeproblematikk og skolevegring.
Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS), sengepost med regionalt ansvar i Helse Nord for utredning og behandling av barn/unge med alvorlige spiseforstyrrelser.
LIS i Tromsø går i 8-delt hjemmevakt med ansvar for nevnte avdelinger under spesialiseringen. 

Ved BUPA tilbyr vi utredning og behandling av barn, unge og familier som trenger det, slik at de får best mulig forutsetning for utvikling og vekst. Vi har stort fokus på at helsetjenestene skal være helsefremmende, sammenhengende og bygget rundt pasientenes behov. Sammen med dyktige ansatte tilbyr vi hvert enkelt barn et tilbud etter deres behov og mål. Vi snakker om psykiske lidelser og utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå og jobber kontinuerlig med forbedring av tjenestene. For de ansatte ønsker vi at dette skal være en arbeidsplass med arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet.

Vi har nylig gjort flere tiltak ved avdelingen for å sikre og heve kvaliteten på spesialiseringen
for LIS. Dette gjelder både opplæring, oppfølging og supervisjon. Vi ønsker
også at Lis-legene hos oss skal oppleve tilhørighet med sine kollegaer. 

Som LIS lege ansatt ved BUPA jobber man med utredning og behandling av barn og ungdom med ulike type
lidelser, både i poliklinikk og sengepost. Det
jobbes tverrfaglig i enheten og de ansatte har ulik faglig
utdanningsbakgrunn bestående av overlege, psykologspesialister, psykolog,
LIS-lege, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger,
ergoterapeut og pedagoger. Du vil få tett oppfølging og
veiledning av overlege gjennom hele utdanningsforløpet.

Spesialistutdanning ved UNN HF:

 • Fase 1: Utdanningsløpet innebærer i tillegg til jobb på BUPA, spesialiseringsperioder innen voksenpsykiatri og
  barnesykdommer. Se utdanningsplaner ved UNN. All nødvendig tjeneste
  til spesialiteten tilbys i Tromsø
 • Fase 2: Etter endt utdanning vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist med tjenestested UNN Tromsø

Den som får tilbud om stilling må legge fram godkjent politiattest (vandel) jfr. Lov om helsepersonell §20a. 

Tiltredelse snarest. Tjenestested UNN Tromsø, med mulighet for arbeidssted Storslett for én stilling, dersom ønskelig.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling til barn og ungdom med ulike type lidelser både i poliklinikk og sengepost
 • Gi informasjon og oppfølging til foreldre, skole og øvrige samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid, samt deltagelse i forskningsarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i vaktordning, p.t. 8-delt hjemmevakt

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS1
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • For å kunne ansettes i fast LIS-stilling må du har fullført LIS1 tjeneste i Norge
 • Leger uten LIS1 tjeneste kan søke på vikariatene

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Personlig egnethet og intervju vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Lønn etter inngått avtale med legeforeningen, lokalt rekrutteringstillegg kommer i tillegg
 • En flott arbeidsplass med gode kollegaer, godt arbeidsmiljø, fine omgivelser, spennende problemstillinger, stor faglig kompetanse og godt driv
 • Faglig og personlig utvikling

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Vibeke Stalsberg
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 77 75 57 01
E-post: Vibeke.Stalsberg@unn.no
Navn: Stein Inge Fandrem
Tittel: Avd.overlege
Telefon: 77 75 57 01
E-post: Stein.Inge.Fandrem@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansensveg 92
9019 Tromsø