Kort om arbeidsgiver

Ledig fastlegehjemmel ved Solum legesenter fra 01.11.22.

Solum legesenter er et veldrevet fastlegesenter, hvor alle er spesialister i allmennmedisin. Det jobber 6 leger i selvstendig næringsdrift ved kontoret, som ligger sentralt i Skien. Legesenteret har ansatt 6 erfarne helsesekretærer/sykepleier. Legesenteret har lyse og trivelige lyse lokaler der flere rom er nyoppusset. Det er god plass til parkering. Kontoret er svært godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium. Det benyttes Infodoc journalsystem, og det er mulighet for hjemmekontor via Norsk Helsenett. 

Listestørrelse: 1200 pasienter. 

Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med gjeldene avtaleverk.

Arbeidsoppgaver

 • Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør ca. 2 vakter per måned.
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon.
 • Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene.

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
 • Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring
 • Samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter vil bli vektlagt

Vi tilbyr


 • ALIS-vilkår for næringsdrivende; Dersom du ikke er spesialist vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale. Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Leger under spesialisering gis økonomisk kompensasjon ved utgifter og fravær relatert til kurs og veiledning

 

Skien kommune har også ekstra støtteordninger for fastlegeordningen utover dette:

 • Ved kjøp av praksis gir kommunen inntil 300 000 i etableringstilskudd til deg.               
 • Tilbakekjøpsgaranti                                                                                                                                            -
 • 8.2 avtale etter ASA 4310 med et ekstra kommunalt driftstilskudd i tillegg til ordinært       basistilskudd. Varighet for dette rekrutteringstiltaket er i inntil 2 år.                                                       
 • Forsterket basistilskudd med 30 % per listepasient inntil 1000 listepasienter                            -         
 • Etablering av kommunale stillinger ved Skien legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
 • Det planlegges etablert flere nye fastlegehjemler, som gjør det lettere å redusere antall listepasienter
 • Svært gunstig ALIS avtale med bla praksiskompensasjon ved kurs, økt tid til veiledning, bedre dekningsgrad av  kurs utover det man får av fondene osv.                                                                                                              
    
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Silje Victoria Solbakken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4792636809
Arbeidssted
Legetjenesten, Skien kommune
Pelotongvegen 2
3734 Skien