Kort om arbeidsgiver
Vi er opptatt av å gi våre innbyggere gode helsetjenester. Derfor er kloke og nære ansatte vår viktigste ressurs.

Tidligere fastlege har søkt nye utfordringer og i påvente av at ny tilsatt lege kan begynne har vi nå et ledig vikariat fra 01.10.2022 til 28.02.2023. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig.

Kontoret har en fastlegehjemmel og en LIS1-lege, samt rutinerte ansatte med god lokalkunnskap. Legesenteret er veldrevet og lokalisert i nybygde lokaler ved Hamnahaugen helsesenter, som ligger idyllisk til i Lensvik sentrum med utsikt over vakre Trondheimsfjorden. I samme bygg er det også helsestasjon, hjemmetjeneste, psykisk helse, fysioterapi og sykehjem. Legekontoret er utstyrt med EKG, Spirometri, 24- timers blodtrykksmåling, laboratorium og skiftestue, og benytter CGM-journalsystem.    
Om hjemmelen  
  • For tiden er det 1100 pasienter på listen.   
  • I henhold til avtale kan det bli inntil 7,5 timer per uke med kommunalt offentlig legearbeid, knyttet til sykehjem og helsestasjon og veiledning av LIS1-lege.  
  • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt, som i dag har 30-delt vakt.    
Gunstige fastlegeavtale  
Vikariat ved Lensvik legekontor vil være fleksibel med tanke på avtale. Kontoret er kommunalt driftet. 
  
Vi ønsker at våre fastleger:  
  • Har eller tar videreutdanning i allmennmedisin.   
  • Har gyldig norsk autorisasjon.   
  • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.   
Det er en forutsetning at du er ferdig med 18 måneder turnus/LIS1-stilling. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Attester og vitnemål vil bli etterspurt ved innkalling til intervju.

Ta gjerne kontakt med kommuneoverlege Jimmy Wikell på telefon 45 83 47 98 dersom du har spørsmål knyttet til stillingen
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Orkland kommune
Kontaktperson
Navn: Jimmy Wikell
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 45834798
E-post: jimmy.wikell@orkland.kommune.no
Arbeidssted
Lensvik legekontor
Harald Grønningens vei 10
7316 LENSVIK