Kort om arbeidsgiver
I takt med befolkningsveksten på Spikkestad i Asker kommune og dermed økt behov for nye fastleger, utvider nå Spikkestadlegene med en nyopprettet deleliste under fastlegeordningen.
Legesenteret ligger sentralt på Spikkestad i Rema bygget. Senteret er velutstyrt med resepsjon, velutstyrt laboratorium, spirometri, egne rom for EKG, kirurgi og akuttrom. Noklus er implementert.
Det jobber tre erfarne fastleger og en LiS1 lege. Tannlegesenter i samme bygget.  CGM journalsystem. Helse-Norge med e-portal. Internkontroll og HMS.

Listelengde 1430
Spikkestadlegene er et AS og det forutsettes enighet om betingelser for å bli partner. Administrative arbeidsoppgaver utover vanlig pasientbehandling må påregnes. Disse fordeles mellom legene og utføres på dugnad.
Stillingen forutsetter at man blir enige med eksisterende leger om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling.

 
Arbeidsoppgaver
 • Den som tildeles hjemmelen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. For tiden er dette ved Bråset legevakt. 
 • Deltagelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk. 
 • Ny hjemmelsinnhaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt.
 • Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.   
 • Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, erfaring fra allmennmedisin i Norge og det er ønskelig med erfaring fra drift av legekontor.
Personlige egenskaper
 • er faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå
 • ønsker bidra til økt kvalitet og ta aktiv del i den daglige driften av Spikkestadlegene
 • er sosialt anlagt og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • trives i selvstendig arbeid, men som også verdsetter og ønsker godt samarbeid med kollegaer; både leger og helsesekretærer. 
 
          Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen.                                                                                          
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rolf Einar Johansen
Tittel: Fastlege
Telefon: 41633380
Navn: Kristin Glestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 412 45 054
E-post: kristin.glestad@asker.kommune.no
Arbeidssted
Spikkestad
Spikkestadveien 128
3430 SPIKKESTAD