Kort om arbeidsgiver

Ønsker du å være med fra starten av å drive tilbud rettet mot personlighetsforstyrrelser er dette en stilling for deg!

Vi er nå i en spennende prosess hvor vi legger om vårt gruppe tilbud til mentaliseringsbasert terapi for pasienter med personlighetsforstyrrelser. Primært unnvikende og emosjonelt ustabil.

Vi søker derfor en overlege som ønsker å spille en aktiv rolle i denne prosessen. Har du i tillegg erfaring eller stort interesse av mentaliseringsbasert terapi eller gruppebehandling er dette arbeidsplassen for deg!

Gruppepoliklinikken er en enhet som organisatorisk er en del av Stavanger DPS. Vi gir et behandlingstilbud  primært basert på  3. linjetjenestenivå for pasienter i Sør-Rogaland. Stavanger DPS ligger sentralt i Stavanger og holder til i flotte og innholdsrike lokaler. Stavanger DPS har i tillegg en voksenpsykiatrisk poliklinikk, ambulant akutt-team, ettervernspoliklinikk og to sengeposter.

Gruppepoliklinikken er en enhet med medarbeidere fra mange ulike faggrupper; to overleger, en lege i spesialisering, en psykologspesialist, en psykolog, fem psykiatriske sykepleiere, en klinisk sosionom, to fysioterapeuter og en kunstpsykoterapeut i tillegg til sekretær.

Vi er nå i en periode hvor nåværende tilbud blir faset ut. Fra våren 2023 kommer vi til å tilby følgende behandling: 

 • Mentaliseringsbasert terapi for pasienter med en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og pasienter med en unnvikende personlighetsforstyrrelse. Behandlingstilbudet strekker seg over to år og er et kombinasjonstilbud med psykoedukasjon, samtalegruppe, individualterapi, kunstterapi, affektbevissthetsterapi og kroppsbevissthetsterapi. 
 • OCD-behandling; eksponeringsterapi med responsprevensjon (ERP). Både poliklinisk forløp og 4-dagers intensiv behandling 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, diagnostisering og behandling av pasienter som tas imot til våre behandlingstilbud.
 • Delta aktivt i utvikling av Gruppepoliklinikken
 • Være en del av inntaksteamet på Gruppepoliklinikken
 • Primært jobbe med mentaliseringsbasert terapi (MBT)
 • Veiledning av LIS
 • Bistå leder i medisinske faglige spørsmål 
 • Bistå andre enheter på Stavanger DPS ved behov for overlege kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • LIS-leger som nærmer seg ferdig spesialistforløp kan også søke
 • Det er ønskelig med utdanning/erfaring innen gruppeterapi
 • Det er ønskelig med erfaring innenfor mentaliseringsbasert terapi (MBT)
 • Kunnskap om pasient- og brukerrettigheter
 • Gode norsk kunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten på C1 nivå eller annen norsktest på C1-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket, kan en unntaksvis i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på C1-nivå

Personlige egenskaper

 • Du er positivt innstilt og liker å jobbe i tverrfaglige team  
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du våger å være fleksibel og syns det kan være spennende å lære deg ulike terapiformer.
 • Du vil bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø
 • Du er handlekraftig, ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert
 • Du har god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø hvor terapeutiske prosesser over tid vektlegges og hvor det er rom for faglige diskusjoner.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Stina Johanna Pääjärvi
Tittel: Leder
Telefon: 51514633
E-post: stina.johanna.paajarvi@sus.no
Arbeidssted
Stavanger DPS / Gruppepoliklinikken, Helse Stavanger HF
Adjunkt Hauglandsgt 34
4022 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image