Kort om arbeidsgiver
Fastlegestillinger på Telemarkskysten med gode vilkår

Beskrivelse av arbeidssted
Vi øker legekapasistenen i Bamble kommune, og søker flere fastleger. Flere leger ansettes for å sikre legene våre en forutsigbar arbeidshverdag, og for å gi pasientene et best mulig tjenestetilbud. En kan velge mellom privat næringsdrift med nullavtale eller fastlønn med bonus. Det er både mulighet til å ta over etablerte lister og å skreddersy sin egen liste på helt nye hjemler. Vi tilbyr en spennende jobb med konkurransedyktige vilkår og gunstige betingelser. Her kan man jobbe som fastlege uten å måtte kjøpe seg inn, eller ha ansvar for drift av legesenteret.

Arbeidsoppgaver:
- Fastlege med fleksibelt listetak
- Legevakt dersom ønskelig
- Ingen kommunale oppgaver

Krav til kompetanse/ egenskaper
Vi søker fastleger som har fullført spesialistutdanning for leger del 1 (LIS1) eller gjennomført turnustjeneste.
Det er krav om norsk legeautorisasjon og dokumenterte norskkunnskaper.
Du må ha evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
Vi ønsker deg som har stor interesse for samhandling og faglig utvikling.
Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr
Fritt valg mellom å jobbe som selvstendig næringsdrivende lege med nullavtale, eller med fastlønnsavtale og bonus.
Ved fastlønn: årslønn på kr. 875 000 (LIS3) - 1 075 000 (spesialist) + 20% av Helfo-oppgjør og egenandeler.
Å jobbe som fastlege uten å måtte kjøpe seg inn i, eller ha ansvaret for drift av legesenteret.

Velutstyrte sentre med dyktige ansatte og et godt sosialt miljø
Jobb i en familievennlig og naturskjønn kystkommune med umiddelbar nærhet til flere større byer.

Offentliggjøring
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest
For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bamble kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anders Mølmen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 99636415
E-post: Anders.Molmen@bamble.kommune.no
Navn: Kristin Berge
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40629098 / 35965533
E-post: kristin.berge@bamble.kommune.no
Navn: Vibeke Devik
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 90419871
E-post: vibeke.devik@bamble.kommune.no
Arbeidssted
,
3970 LANGESUND