Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Innlandet har et befolkningsgrunnlag på ca. 400.000. Avdeling for patologi på Lillehammer er eneste patologiavdeling i Sykehuset Innlandet og server et bredt utvalg av fagområder.

Patologi er et fag i utvikling med spennende utfordringer.

Hos oss vil du bli del av et godt fagmiljø med store muligheter for faglig utvikling med variert prøvemateriale.

Vi har ledig 1 vikariat for lege i spesialisering. Vikariatet er i utgangspunktet 1 år med mulighet for forlengelse.

Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Varierte arbeidsoppgaver innen fagområdet og stor grad av fleksibilitet i oppgaveløsningen.
 • Deltakelse i diagnostikk av biopsier, operasjonspreparater og cytologiske prøver samt obduksjon

Kvalifikasjoner

 • Vi søker autorisert lege med erfaring og/eller interesse for patologi
 • Det er ønskelig med god klinisk innsikt, og gjennomført LIS 1 utdanning
 • Du er nøyaktig og jobber effektivt
 • Du er fremoverlent og engasjert
 • Den som ansettes må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Positiv, fleksibel og gode samarbeidsevner med andre yrkesgrupper
 • Interesse for faget patologi vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • God introduksjon og opplæringsprogram med kyndig veiledning av erfarne patologer
 • Godt arbeidsmiljø, med høyt faglig engasjement
 • Gode muligheter for tverrfaglig samarbeid
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

 Dersom det i løpet av tilsettingsprosessen blir flere ledige stillinger ved avdelingen, vil det bli foretatt tilsetting fra den søkermassen som foreligger.  

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Rune Waalen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99297234
Arbeidssted
Divisjon Medisinsk service, avdeling for Patologi Lillehammer
Anders Sandvigsgt. 17
2629 Lillehammer