Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Innlandet har et befolkningsgrunnlag på ca. 400.000. Hovedsentret for laboratoriemedisin i Sykehuset Innlandet er lagt til Lillehammer. 

Patologiavdelingen på Lillehammer har 7 overleger, 3 konstituerte overleger og 4 leger i spesialisering.

Ved avdelingen er det ledig stilling for Overlege i 100% fast stilling. Tiltredelse etter avtale.

 

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i diagnostikk av biopsier, operasjonspreparater og cytologiske prøver samt obduksjon etter oppsatt rotasjonsplan.
 • Prøvematerialet er variert. Avdelingen er ikke seksjonert.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning
 • Den som ansettes bør kunne beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • God arbeidskapasitet og løsningsorientert. 
 • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten.
 • Strukturert.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Fleksibel arbeidstidsordning etter avtale
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til Offentlighetslova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Rune Waalen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99297234
Arbeidssted
Divisjon Medisinsk service, Avdeling for Patologi Lillehammer
Anders Sandvigsgt. 17
2609 Lillehammer