Kort om arbeidsgiver
Det skal opprettes et nytt kommunalt legesenter i Kvernevik med plass til fire leger. Vi ønsker å ansette inntil tre kommunale leger. Den fjerde stillingen er planlagt til en utdanningsstilling for ALIS. Legekontoret er lokalisert i 4 etasje ved Kvernevik og Sunde bydelshus, ferdigstilt våren 2022. Kontoret er nytt og velutstyrt med flott utsikt og gode parkeringsmuligheter.

Vi søker etter inntil tre leger. Søkere må være innstilt på å bidra aktivt med å forme et nytt kommunalt legekontor. Arbeidet vil bestå av pasientbehandling som fastlege, veiledning av Lis3 i spesialisering for allmennmedisin, samt andre relevante oppgaver.

Legene vil bli ansatt i Avdeling for kommunale legetjenester med seksjonssjef for kommunale legekontor som nærmeste overordnede. Avdelingen er organisert i direktørområde Helse og velferd med helsesjef som øverst medisinskfaglig ansvarlig for alle legetjenester i kommunen.
Kommunale legetjenester består for øvrig av andre kommunale legekontor, Ryfylke legevakt, sykehjemslegetjenesten, samt Smittevern og vaksinasjonstjenesten.

Oppstart etter avtale.

Du er velkommen til å ta kontakt om du har interesse eller spørsmål om stillingen.

Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig legeansvar for pasienter på liste
 • Tilpliktes legevaktsordning i enten Ryfylke legevakt eller Stavanger legevakt
 • Stillingen kan tillegges annet offentlig allmenlegearbeid
Kvalifikasjoner
Spesialist i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Norsk legeautorisasjon uten begrensninger
 • Lege med nært forestående godkjenning av spesialisering kan også søke
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Du engasjerer deg og skaper gode relasjoner til kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du har god arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet
 • Du er en pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid, med ønske om å bidra med engasjement i et tverrfaglig miljø
Stavanger kommune tilbyr
 • En spennende jobb som kommunal fastlege med mulighet for faglig utvikling
 • ALIS inkluderes i ordninger kommunen som utdanningsvirksomhet til rettelegger for
 • Et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Eget kvalitetsråd for legetjenesten
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Robuste stabs- og støttefunksjoner 
 • Hjem-jobb-hjem
 • Lønn etter avtale i Stillingskode: 852701- Legespesialist eller Stillingskode: 852700 – Lege
 • Tiltredelse etter avtale
 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kommunale legetjenester
Kontaktpersoner
Navn: Åse Straumstøyl
Tittel: Seksjonssjef Kommunale legekontor og Ryfylke legevakt
Telefon: 416 26 611
Navn: Eli Fjeld Falnes
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 952 06 701
Arbeidssted
Kvernevik legesenter
Traneveien 10
4048 HAFRSFJORD