Kort om arbeidsgiver

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) gir behandlingstilbud innen psykisk helsevern til hørselshemmede, synshemmede, døve og døvblinde barn, unge og voksne fra hele landet.

Vi tilbyr en arbeidshverdag med flere ressurser og mer tid til pasientene enn ellers i det offentlige psykiske helsevernet. En arbeidshverdag som er vaktfri og fleksibel.

Vi utreder og behandler hele spekteret av psykiske lidelser. Våre pasienter kan ha sammensatte lidelser som utfordrer tradisjonell utredning og diagnostikk. Vi ønsker oss medarbeidere som stiller seg kreativt nysgjerrige overfor nye og utfordrende problemstillinger. 

NBSPH har rundt 35 ansatte og består av tre enheter: Barne- og ungdomsenheten, Voksenenheten og Kompetanseenheten.

Barne- og ungdomsenheten, BUP, har nå ledig en fast overlegestilling, som vil inngå i et team med 12 fagstillinger og en konsulent. NBSPH er en seksjon i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. Seksjonen er i stadig endring og den som ansettes, vil få gode muligheter til å bidra i den videre utviklingen av tilbudet vårt. Det er satt av god tid til faglig fordypning, videre prioriteres tid til tverrfaglige drøftinger og samarbeid. Vi er en gjeng som trives godt sammen. Noe reising til pasienter og samarbeidspartnere ligger til stillingen.

NBSPH har to arbeidsspråk, norsk og norsk tegnspråk og hvis du ikke kan tegnspråk fra før, må du ha lyst til å lære det. 

Lokalene våre er på  vakre, ærverdige Gaustad sykehus.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om NBSPH.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning av psykiske lidelser
 • Vurdering av somatisk helse i relasjon til psykisk lidelse
 • Poliklinisk behandling og oppfølging av barn, ungdom og deres familier
 • Undervisning, informasjonsarbeid, veiledning og rådgivning til ulike fagfolk og brukergrupper, samarbeidspartnere og støtteapparat
 • Utviklingsarbeid og forebyggende arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid står sentralt, så vel internt som eksternt, i form av utstrakt samarbeid med primærhelsetjenesten og andre tjenestetilbud i hjemkommune/bydel/spesialisthelsetjeneste
 • Noe reisevirksomhet vil inngå i arbeidet

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri, leger som nærmer seg ferdig spesialisering kan også komme i betraktning
 • Kunnskap om sansetap og kjennskap til målgruppene er en fordel
 • Ønskelig med tegnspråk-kompetanse, aktuelle kandidater uten tegnspråkkompetanse vil få opplæring
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med nevroutviklingsforstyrrelser og sammensatte problemstillinger
 • Erfaring med behandling av barn og unge 
 • Utrednings- og veiledningskompetanse
 • Beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med førerkort
 • Den som ansettes må fremlegge politiattest ikke eldre enn tre mnd

Personlige egenskaper

 • Vi søker en faglig sterk medarbeider som er åpen for nye utfordringer og som har erfaring med å arbeide i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner forutsettes
 • Gode evner til målrettet, strukturert og selvstendig arbeid 
 • Initiativ, engasjement og fleksibilitet vil bli vektlagt 
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Interesse for utviklingsarbeid  

Vi tilbyr

 • Vi har et godt arbeidsmiljø og er en trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Aktivt fagmiljø
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Tegnspråkopplæring og kompetanseheving internt og eksternt
 • Mulig å kombinere klinisk arbeid med fagutvikling
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjonsordning i PKH
 • En arbeidsplass som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Karolina Giswold
Tittel: overlege
Telefon: 90748463
Navn: Beate Schie Berntsen
Tittel: Enhetsleder/psykologspesialist
Telefon: 90982835
Arbeidssted
Barne- og ungdomsenheten, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 21
0372 Oslo