Vi har ledig vikariat som lege. Stillingen er tilknyttet Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling på Reinsvoll og er et vikariat i ledig vaktlinje for LIS samt ved sykdom. 
Tidspunkt for oppstart, varighet og vaktlinje vil kunne diskuteres ved intervju/oppstart.

Arbeidsoppgaver

 • Være pasientansvarlig.
 • Somatiske vurderinger ved innkomst og underveis og oppfølging av dette ved behov. 
 • Vurdering av selvmordsfare, psykose og annen psykisk status ved innkomst og ved behov under oppholdet. 
 • Henvise til andre instanser ved behov. 
 • Skrive legeattester og lignende ved behov. 
 • Vurdere medisiner og følge opp dette. Skrive resepter ved utreise når det trengs. 
 • Motta veiledning fra overlege som har det medisinfaglige ansvaret. 
 • Bidra ved epikriseskriving

Kvalifikasjoner

 • Lege med lisens
 • Faglig interesse og engasjement for faget
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse 

Personlige egenskaper

 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Utviklingsorientert med god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges  

Vi tilbyr

 • Deltakelse i vaktordning
 • Klinisk veiledning 
 • Lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom
på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Berit Marie Bakkemo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99641129
Navn: Elisabeth Porthun
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 94168272
E-post: elisabeth.hoye.porthun@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Avdeling for Akuttpsykiatri og Psykosebehandling Reinsvoll  Sykehuset Innlandet HF
Presteseter 1
2840 Reinsvoll