Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter lege til spennende jobb på legevakt.  Legevakten i Orkdalsregionen er et interkommunalt samarbeid om legevakt for 8 kommuner. Befolkningsgrunnlaget er i overkant av 50 000 innbyggere.  Ca. 30 fastleger fra samarbeidskommunene dekker legevakt på kveld og helg. Nattevakter bemannes av leger ansatt i fastlønnede stillinger.

Ledig stillingsandel er på 38 %, for tiden turnus med arbeid hver 4. helg. Stillingen kan evt. deles mellom flere.
Det er en lege og en sykepleier på vakt til enhver tid, samt en lege i bakvakt.
 
Legevakten er lokalisert på Orkanger i Orkland Kommune.

Vi kan garantere at du får en spennende jobb der du må forholde deg til et bredt utvalg av problemstillinger.
Du får et godt arbeidsmiljø og meningsfylte oppgaver.
Er du fortsatt i tvil, så anbefaler vi deg å ta kontakt med oss.
 
Ved tilbud om stilling må det fremlegges politiattest. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Arbeidsoppgaver
  • Konsultasjoner
  • Sykebesøk/utrykning
  • Samarbeid med andre seksjoner, enheter og samarbeidspartnere.
Kvalifikasjoner
  • Det er en forutsetning at du er ferdig med 18 måneders turnus/Lis 1- stilling.
  • Du har norsk autorisasjon
  • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og kan uttrykke deg godt skriftlig og muntlig
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
  • Arbeidstid uten papirarbeid i etterkant
  • Pensjonsrettigheter og sykelønn som offentlig ansatt 
Tiltredelse etter avtale. 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Orkland kommune
Legevakt
Kontaktpersoner
Navn: Helge Hatlevoll
Tittel: Medisinskfaglig ansvarlig lege
Telefon: 90056190
E-post: hehatle@online.no
Navn: Siri By
Tittel: Avdelingsleder legevakt
Telefon: 47275444
E-post: siri.by@orkland.kommune.no
Arbeidssted
Legevakten i Orkdalsregionen
Allfarveien 1
7300 ORKANGER