Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega?

Vi søker en engasjert medarbeider med interesse for psykiatri, til ledig vikariat for ett år som overlege/LIS i 100 % stilling i allmennpoliklinikk ved Krise-korttidsseksjonen  fra og med 01.01.23, med mulighet for forlengelse.

Allmennpoliklinikk tilbyr utredning og behandling til pasienter over 18 år med psykiske lidelser. Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp har moderate til alvorlige psykiske plager og det foreligger en funksjonssvikt i arbeid, sosialt eller familiært.

Hos oss får du muligheten til å jobbe med et bredt spekter av ulike problemstillinger, utvikle god breddekompetanse, men samtidig mulighet til å spisse din kompetanse innenfor en metodisk tilnærming eller målgruppe. Vi har god spesialistdekning, og et veldig godt arbeidsmiljø. Vi har fire overleger ved vår poliklinikk og søker nå en 5.i ett års vikariat med muligheter for forlengelse. Vi har psykomotorisk fysioterapeut og to jobbspesialister tilknyttet vår poliklinikk. Vi har ansatte med kompetanse på ISTDP, MCT, DBT, EMDR, og andre former for traumebehandling for å nevne noe. Bredden i kompetansen hos de ansatte gjør at vi kan gi et variert og godt tilbud til pasientene, og til at vi har gode faglige drøftinger hvor ulike perspektiv ivaretas, og vi kan lære av hverandre.  
 
Arbeidsgiver tilrettelegger for at kompetansemål for spesialiteten innen voksenpsykiatri blir innfridd , og klinikken er godkjent for 4 av 5 års tellende tjeneste innen spesialiteten voksenpsykiatri.

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarknesset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca 115 000 innbyggere. Opptaksområdet går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Vi har et eget Lærings-og mestringssenter med fokus på pårørende, samt forsterket fokus på psykisk helse og arbeid. Les mer om Nidaros DPS her: htttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps

Kopi av relevant utdanning og attester legges ved søknaden i webcruiter. 
Det er ønskelig med minst to referanser, inkludert siste arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser, direkte pasientbehandling vil utgjøre hoveddelen av stillingsinnholdet.
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege, LIS2 / LiS3
 • Allmennlege som trenger psykiatripraksis
 • Ønskelig med relevant klinisk erfaring fra psykisk helsevern

Personlige egenskaper

 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Høy arbeidskapasitet
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Interesse for psykiatrifaget.

Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Ihht gjeldende overenskomster og avtaler.
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling og kompetansehevning, spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Et sosialt, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Lønn ihht gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Odd Gunnar Ellingsen
Tittel: Avd. sjef
Telefon: 91 11 19 93
E-post: Odd.gunnar.Ellingsen@stolav.no
Navn: Liv Sigrun Engvik
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 41 64 19 22
E-post: Liv.sigrun.sættem.Engvik@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Krise-korttidseksjonen, Nidaros DPS, Klinikk Psykisk helsevern - allmenn, rehabilitering og sikkerhet
Østmarkveien 49
7040 Trondheim