Det er fem privatdrevne legesentre med til sammen 21 fastleger i Eidsvoll kommune.

Det er nå ledig fastlegehjemmel ved Sundet legesenter AS. Legesenteret har fem fastlegehjemler, samt en LIS1 stilling. Legesenteret er veldrevet med gode støttefunksjoner. Innen utgangen av 2022 vil alle gjenværende leger være spesialister i allmennmedisin. Legesenteret ligger sentralt i kommunesenteret med gangavstand til Eidsvoll stasjon, alternativt ca. 45 minutters kjøring fra Oslo. Legene må selv gjøre avtale med legesenteret hvilken tilknytningsform som er aktuell.
 
Hjemmelen er ledig fra 1.8.2022 eller etter avtale. Hjemmelen har en maksimal listelengde på 1250 pasienter og har per i dag 1166 pasienter fordi listen har vært stengt for nye pasienter den siste tiden. Listelengden kan endres etter avtale med legesenteret og kommunen.
 
Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk. Kommunen er midlertidig godkjent som utdanningsvirksomhet og vil legge til rette for spesialisering i allmennmedisin for den som ikke allerede er spesialist.


Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeoppgaver i tråd med gjeldene avtaleverk
  • Pliktig deltagelse i kommunens legevaktsordning (kommunal legevakt samlokalisert med sykehjemmet)
  • Andre kommunale oppgaver kan pålegges med inntil 7,5 timer pr uke

Kvalifikasjoner
  • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk skriftlig og muntlig
  • Søkere bør være spesialist i allmennmedisin eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Søkere med fastlegeerfaring eller annen relevant erfaring fra kommunale tjenester vil bli foretrukket

Personlige egenskaper
  • Evne til god kommunikasjon og gode samarbeidsevner vil tillegges stor vekt i tildeling av hjemmelen
  • Bidra til utvikling av det kommunale tjenestetilbudet i et veletablert legesenter

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse. 

Det skal oppgis tre referanser med navn, tittel, tilknytning og mobilnr.(ikke eldre referanser enn fem år).

Søkere må benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Vitnemål og attester ønskes lagt inn som vedlegg i rekrutteringsverktøyet.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.Vitnemål og attester ønskes lagt inn som vedlegg i rekrutteringsverktøyet.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidsvoll kommune
Kontaktpersoner
Navn: Carl Magnus Jensen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 411 91 855
Navn: Michael Holter
Tittel: fastelege Sundet legesenter
Telefon: 400 41 213 (hverdager etter kl 16:00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sundet Legesenter
Wergelands gate 5
2080 EIDSVOLL