Vi har ledig fast overlegestilling siden én av våre overleger går over i pensjonistenes rekke.

Hjertemedisinsk avdeling Ahus  er en stor avdeling ved landets største akuttsykehus, hvor de de aller fleste kardiologiske tilstander utredes og behandles.

Avdelingen består av Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 21 senger), en brystsmerteenhet, stor poliklinikk med dagpost (10 senger), veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole. I tillegg enheter for PM-/ICD-virksomhet, Ekko-lab med spesialundersøkelser, høyresidig hjertekateterisering, seksjon for invasiv kardiologi med døgnberedskap samt Ahus Gardemoen med seksjon for invasiv kardiologi og ablasjoner samt en sengepost felles med kirurgisk divisjon (42 senger)

Hjerteovervåkning, Medisinsk overvåkning og Intensiv avdeling er plassert vegg i vegg og innehar et godt samarbeid. 

Videre har vi store ambisjoner om en strukturert og god LIS-utdanning.

Forskning er et satsningsområde. Vi har to professorer ansatt i avdelingen, egen seksjon for forskning og utvikling samt flere sterke forskningsmiljøer, blant annet nyetablert K. G. Jebsen-senter ved Campus Ahus.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Ønsker du å bli en del av vårt team, kan søknaden gjøres elektronisk.  
Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på hjerte sengepost (Inklusiv ekkokardiografi), hjerteovervåkning og poliklinikk. Nåværende vaktordning er 9-delt.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i kardiologi/nærmer seg spesialitet i kardiologi.
 • Klinisk arbeidserfaring i kardiologi/kardiologiske prosedyrer vektlegges
 • Forskningserfaring/forskningsinteresse vektlegges 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges 
 • Trives i et dynamisk miljø med stor kardiologisk bredde
 • Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide i team
 • Gode kommunikasjonsevner 

Vi tilbyr

 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø  
 • Stort pasientvolum
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Irene Grundvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67966756
E-post: Irene.Grundvold@ahus.no
Navn: Tri M. Le
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67964479
E-post: Tri.Minh.Le@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
 Medisinsk divisjon, Hjertemedisinsk avdeling
Sykehusveien 10
1474 Nordbyhagen