Kort om arbeidsgiver

Ledig fastlegehjemmel ved Aklinikken i Lørenskog.

På legesenteret er det fem fastlegehjemler. To av hjemlene tilhører kommunale ALIS-leger. I samme bygg har pasientene tilgang til øyelege, hudlege, gastroenterolog, psykiater, bandasjist og apotek. Fastlegepraksisen er innarbeidet i trivelige og moderne lokaler. Lokalene består av fem legekontor, resepsjon, undersøkelsesrom, akuttrom, laboratorium, treningsrom, venterom og felles lunsjrom. Legesenteret er velutstyrt med bl.a. spirometri, 24 timers BT, ekg, trykkbølgemaskin, fremtidsrettet EPJ system (Hove medical) med mulighet for hjemmekontor og videokonsultasjon. Det er et godt etablert faglig og hyggelig arbeidsmiljø, hvor flere av personellet har arbeidet siden etablering. Aklinikken legger stor vekt på å bevare det gode miljøet på senteret og ønsker ny kollega velkommen.

Listelengden er i dag på 180. Ved tildeling blir det forhandling om inntreden i legesentret som ved en nullhjemmel. Det utbetales et grunntilskudd tilsvarende 500 pasienter i inntil 2 år fra avtaleinngåelse, så lenge listelengden er under 500. Lørenskog kommune har stor befolkningsvekst og er nabokommune til Oslo, derav forventes det at listen øker relativt raskt med ny fastlege. Listetaket er på 1500, men dette kan endres etter avtale. 

Legene er selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen, og dette videreføres.

Tiltredelse etter avtale.

Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Fremgangsmåte også etter dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis fra Legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført på søkerliste, men dette vil du få varsel om.

Arbeidsoppgaver

 • Allmennmedisin/fastlege
 • Det er fortiden ingen plikt til legevakt eller kommunal bistilling/offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen. Deltakelse i legevakt og kommunal bistilling kan likevel tilpliktes etter forskrift og sentrale avtaler dersom det blir behov eller ønskelig fra kommunen sin side.
 • Fastlegene deltar i allmennlegeutvalget

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Påbegynt spesialisering i allmennmedisin eller spesialist i allmennmedisin
 • Annen relevant tjeneste fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vektlegges
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god fomidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.

Vi tilbyr

Utdanningsløp innen allmennmedisin. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet.


Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gaute Eriksen Gjein
Tittel: Konst. kommuneoverlege
Telefon: 940 17 642
E-post: gaugje@lorenskog.kommune.no
Navn: Amir David Arden
Tittel: Fastlege
Telefon: 91917575
E-post: arden@aklinikken.no
Arbeidssted
Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Skårersletta 18
1473 Lørenskog