Kort om arbeidsgiver
Nic Waals Institutt
 
Vi søker lege i spesialisering til seksjon Ungdom
 
Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo. Klinikken har fire kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide) og seksjon ambulant behandling (6 – 18 år). Vi har totalt 65 årsverk og cirka 80 ansatte. Nic Waals Institutt har et samarbeid med studentpoliklinikken ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og har en omfattende forskningsvirksomhet.  
 
Lege i spesialisering – vikariat
 
Klinikken har ledig et års vikariat i 100 % stilling for lege i spesialisering fra ved seksjon Ungdom fra 01.10.22.
Seksjonen har til vanlig om lag 20 ansatte med tverrfaglig sammensetning, hvorav 3 stillinger for overlege og 2 for LIS.  Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med utredning og behandling med et bredt spekter av vansker. Vi har et stort fokus på faglig utvikling og er i stadig arbeid med å forbedre utredningsrutiner, pasientforløp og behandlingsmetoder tilpasset tilstand og behov hos ungdommen og hans/hennes familie. Seksjonen har flere pågående utviklingsprosjekter, herunder implementering av behandlingsmetodikk MBT og seksjonen er også tyngdepunkt for kompetanseteam for psykose og spiseforstyrrelser. Vi har sterkt fokus på utvikling av kompetanse og har tilknyttet oss sterke eksterne veiledere som har stor oversikt over fagfeltet. På klinikknivå har vi også nylig etablert OCD-team på tvers av seksjonene og ulike gruppevirksomheter. Vi har et aktivt arbeid ut mot våre bydeler med fokus på helhetlige helsetjenester og godt samarbeid.
 
Vi har et åpent og godt arbeidsmiljø der respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi ønsker deg som vil bidra med kunnskap, engasjement og videreutvikling inn i et raust miljø med høy motivasjon. Vår legegruppe er godt etablert. Gruppen har ukentlige møter og bidrar jevnlig i klinikkens undervisningsprogram.
  
Arbeidsoppgaver:
 • Utredning og behandling av ungdom og familier i en framtidsrettet og ambisiøs, tverrfaglig klinikk
 • Bidra med samarbeid og veiledning til andre samarbeidspartnere rundt pasienten i 1. linjetjenestene og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Undervisningsvirksomhet
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra BUP, psykiatri, pediatri og allmennmedisin er relevant
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner, evne til fleksibilitet og selvstendighet 
Vi tilbyr:
 • En klinikk med lange tradisjoner og pionerånd, godt, inspirerende og spennende arbeidsmiljø med stort fokus på faglig utvikling
 • En klinikk og et sykehus som etterlever verdiene av nestekjærlighet og kvalitet i alle deler av virksomheten
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Veiledning fra erfaren overlege
 • Muligheter for fleksibilitet i oppgaver og funksjoner over tid
 • Legegruppen har eget ukentlig internt fagseminar. Leger i spesialisering deltar også i seminar for leger i spesialisering på OUS
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene.
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger.
 
Det bes oppgitt 2 referansepersoner.
 
Etter lov av 1. april 2007, skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.
 
Kontaktpersoner:
Seksjonsleder Benedicte Skirbekk, tlf. 911 37 920
Klinikkoverlege Hans Ole Korsgaard, tlf. 922 40 594
Klinikksjef Anne-Stine Meltzer, tlf. 22028800
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Seksjon Ung
Kontaktperson
Navn: Benedicte Skirbekk
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91137920
Arbeidssted
Nic Waals Institutt
Spångbergveien 25
0853 OSLO