Ledig stilling som overlege ved Øre-nese-halsavdelingen.

Øre-nese-halsavdelingen er universitetsavdeling og områdeavdeling for 602.500 innbyggere i Akershus og Oslo. Vi er nå 23 leger hvorav 13 overleger. 2 overleger har bistilling ved UiO.

Avdelingen utreder og behandler pasienter med alle øre-nese-halssykdommer med unntak av behandling av kreft. Vi har aktive forskningsprosjekter innen øresykdommer, nese-bihulesykdommer og obstruktiv søvnapnoe.

Avdelingen er delt inn i fagseksjoner: Hode hals seksjonen, Nese og bihule seksjonen, Øre og hørselseksjonen, Søvn og larynx seksjonen.

Vi stor aktivitet med blant annet har 5 operasjonsstuer hver dag, derav to på Ahus Gardermoen. Arbeidssted må derfor påregnes å være både på Jessheim og Nordbyhagen.

Vi lyser ut 2 overlegestillinger der det er ønskelig med interesse for hode og hals seksjonen. 

Alle søkere må søke elektronisk.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • De daglige arbeidsoppgavene er delt mellom operasjoner, poliklinikk, visitt, undervisning og veiledning av leger i spesialisering
 • Overleger er i stor grad seksjonert, men deltar i alle avdelingens aktiviteter med å ha roterende dagansvarlig funksjon
 • Arbeidssted vil være Ahus Nordbyhagen i Lørenskog og Ahus Gardermoen
 • Overleger vil gå i ca. 12 delt sekundær hjemmevakt med LIS i primær tilstedevakt

Kvalifikasjoner

 • Spesialistkompetanse og generell bakvaktskompetanse i øre-nese-halssykdommer
 • Kompetanse og interesse for forskning og undervisning, Ph.d. grad og kirurgisk kompetanse vil bli tillagt stor vekt
 • Stillingene vil vi legge stor vekt på kunnskaper, erfaring og engasjement innen Hode hals kreftutredninger og benign bløtdelskirurgi
 • Norsk autorisasjon. 
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, like å arbeide i et hektisk miljø.
 • Bidra til et godt faglig og sosialt miljø. 
 • Engasjement for undervisning og fagutvikling.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Et engasjerende arbeidsmiljø med nært samarbeid mellom leger, sykepleiere, audiografer og sekretærer.
 • Mulighet for subspesialisering og faglig utvikling.
 • Vi vil søke å legge til rette for egen forskning eller deltagelse i pågående forskningsprosjekter.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Steven Anandan
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 40077226
E-post: steven.anandan@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, Øre - Nese - Halsavdelingen
Ahus Gardermoen, Ahus Ski, Ahus Nordbyhagen
1478 Lørenskog