Kort om arbeidsgiver
Larvik kommune satser på legetjenester og tilbyr nye og bedre betingelser for fastleger. Nå har vi innført Tromsømodellen!
Vi har to ledige fastlegehjemler ved to veldrevne kontorer sentralt i Larvik: Torget medisinske senter og Nordbyen legesenter.

Økonomisk støtte og fordeler
 • Larvik kommune gir nye fastleger et etableringstilskudd ved kjøp av hjemmel på 300 000 kroner for en eksisterende hjemmel og 150 000 kroner for 0-hjemmel
 • Larvik kommune har økt basistilskuddet med 60 %
 • Kommunal praksiskompensasjon for fravær ved egen eller barns sykdom på inntil 10 dager per år
 • Støtte til kurs og praksiskompensasjon, også for ferdige spesialister
 • Forsterket basistilskudd per listepasient, som gjør det lettere å redusere antall pasienter per liste
 • Det etableres nye 0-leghjemler for å kunne redusere pasientlistene
 • For fastlegene tilstreber vi frivillig legevakt
 • Styrking av overlegeressurs og rådgiver med ansvar for fastlegeordningen
Torget medisinske senter - 1 ledig hjemmel

Torget medisinske senter har en ledig hjemmel med 1250 pasienter og mulighet for ALIS og etablering av 0-liste. 
Legesenteret ble opprettet i 2015, sentralt plassert på torget i Larvik. Ønsket var å lage et nytt moderne legekontor med fokus på utvikling av tjenester for pasientene. 
Vi har et stabilt team av helsesekretærer, gode arbeidsrutiner og et godt kollegialt arbeidsmiljø.  Faglig er vi opptatt av aktivt å bruke hverandre i pasientbehandling og dekker for hverandre både ved kurs/ferier og ø-hjelp. 
Kontoret er utstyrt slik at vi kan gjøre det meste av utredning og behandling uten å måtte henvise pasienter videre.. Vi bruker Pasientsky journalsystem.   
Vi er fem leger hvor tre er spesialister, LIS1 og har student fra UiO hvert halvår. 4 legesekretærer hjelper oss med å tilby gode tjenester  
Legekontorene er store med god plass til fysisk undersøkelser, gynekologi og ultralyd.
 
Helse Nordbyen - 1 ledig hjemmel

Vi har en ledig hjemmel ved Nordbyen legesenter lokalisert ved Helse Nordbyen i moderne, lyse lokaler. Listelengde i underkant av 1000 pasienter. 

Helse Nordbyen er et tverrfaglig helsesenter med bentetthetsmåler, reiseklinikk, fotterapeut, ernæringsterapeut, gestaltterapeut samt muskelterapeut. Dette gir gode tverrfaglige fordeler for våre pasienter. Kontoret vårt er et veldrevet og populært senter. Det er lange ventelister for å bli pasient her så senteret. Vi er opptatt av effektivitet og gi hjelp til rett tid. Arbeidsmiljøet er godt. Vi dekker for hverandre ved kurs/ferier og ø-hjelp.

Kontoret har 4 leger hvorav 2 er spesialister i allmennmedisin, en snart ferdig spesialist og en ALIS. Vi har et stabilt team av verdens 3 beste helsesekretærer og en spesialsykepleier. 
Vi er tilknyttet UiO og har studenter. Vi benytter Infodoc journalsystem. 
Kontoret er godt utstyrt med spirometri, EKG, 24-timers blodtrykksregistrering samt at flere av kollegaene bruker ultralyd i egen praksis.

Vi ønsker en kollega som er nysgjerrige og interessert, omgjengelig og god på samarbeid. Er dette deg så er du hjertelig velkommen til et aktivt og engasjert arbeidsmiljø med pasienten i fokus.

Arbeidsoppgaver
 • Pasientoppfølging
 • Alle oppgaver som følger av lister, lov- og avtaleverk
 • Internt samarbeid i henhold til kontorets avtaler og drift
Kvalifikasjoner
 • Du har norsk autorisasjon som lege
 • Krav om gyldige legeautorisasjoner
 • Du har gjennomført turnustjeneste
 • Du er god til å formulere deg muntlig og skriftlig på norsk
Personlige egenskaper
 • Du er god til å samarbeide
 • Du er god til å kommunisere med kolleger og pasienter
Vi vektlegger personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • Et dynamisk og fremoverlent arbeidsmiljø
 • Godt samarbeid
 • Moderne lokaler og ryddige driftsforhold
Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.
En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rune Burkeland - Matre
Tittel: Fastlege, Torget medisinske senter
Telefon: 47657305
Navn: Guro Winsvold
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 90828770
E-post: guro.winsvold@larvik.kommune.no
Navn: Tomas Rolfsen
Tittel: Fastlege, Helse Nordbyen
Telefon: 99792419
Arbeidssted
Larvik
Greveveien 16
3257 LARVIK