Kort om arbeidsgiver

Barneseksjonen er inne i et spennende utviklingsarbeid. Vi trenger nå flere medarbeidere og søker etter overlege med godkjent spesialitet barne- og ungdomspsykiatri til en fast stilling med startdato 01.11.2022!

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Oslo Universitetssykehus er en avdeling med bred og høy faglig kompetanse. Barneseksjonen ved BUPA består av 4 enheter; en døgnenhet, en dagenhet, hjemmesykehus og en aldersovergripende nevropsykiatrisk enhet. Barneseksjonen driver tverrfaglig og evidensbasert utredning og behandling i en arenafleksibel modell. Vi samarbeider tett med 1. og 2. linjetjenesten og på tvers av vår egen seksjon og avdeling. Barneseksjonen samarbeider også med en behandlingsstøttende institusjonsskole.

Barne- og ungdomspsykiatri er et satsningsområde både nasjonalt og i sykehuset, og vi jobber aktivt med å styrke og bedre tilbudet vårt. Barneseksjonens døgnenhet tilbyr individualiserte behandlingsløp med mulighet for familieinnleggelser. Sentrale behandlingselementer er miljøterapi, familieterapi, systemarbeid og individualterapeutiske tiltak. Familieinnleggelser kan inngå i utrednings- og/eller behandlingsløpet.

For å bedre tilbudet til barn som trenger våre tjenester utvider vi nå det elektive behandlingstilbudet ved døgnenheten fra 5-døgn til 7-døgn. Du som begynner å jobbe hos oss vil få ta del i enhetens utviklingsarbeid. Vi søker deg som vil bidra til å gi barn og unge i Oslo et godt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. 

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Jf. Helsepersonelloven § 20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ikke eldre enn tre måneder ved ansettelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet medisinsk ansvar, i samarbeid med øvrige leger i seksjonen
 • Samarbeid i tverrfaglig team rundt hvert barn, med særskilt ansvar for å lede behandlingen
 • Samhandling både internt i sykehuset og med eksterne samarbeidsparter (bydel, skole, og andre)
 • Faglig ansvarlig for vedtak.
 • Deltakelse i avdelingens rullerende vaktordning (p.t. 10-delt ordning med hjemmevakt)
 • Veiledning av LIS
 • Deltakelse på tvers av enheter i seksjonen (utdanningsansvarlig, tillitsvalgt o.l.)
 • Delta i fagutvikling innenfor sykehusets retningslinjer og seksjonens målsetning
 • Tilegne seg, anvende og bidra til oppdatert evidensbasert praksis

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri
 • Leger som er nær godkjent spesialitet vil bli vurdert
 • Søkere som har erfaring eller formell kompetanse innen områder som psykose, spiseforstyrrelser, nevroutredning, familie eller sammensatte problemstillinger vil stille særlig sterkt

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • er faglig og personlig trygg
 • har gode kliniske ferdigheter
 • er leken og engasjert
 • har evne til å håndtere komplekse situasjoner
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • er strukturert
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr

 • En variert og mangefasettert stilling med gode muligheter til å forme sin rolle
 • Spennende pasientsaker
 • Et dynamisk og progressivt fagmiljø
 • Rom for faglig utvikling og fordypning, samt kurs og videreutdanning
 • Du blir del av en stabil overlegegruppe i seksjonen
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Runar Eikeset
Tittel: Overlege
Telefon: 94794816
E-post: runeik@ous-hf.no
Navn: Camilla Rom
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 93021837
E-post: UXROAM@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomsklinikken, Barneseksjonen, psykisk helse, Oslo universitetssykehus HF
Gjerdrums vei 16
0484 Oslo