Kort om arbeidsgiver

UNN har ledig ett års vikariat fra 03.10.2022 for lege i spesialisering i revmatologi. 

Revmatologisk fagområde er et utfordrende og spennende fagfelt som vil gi deg bred erfaring med revmatologiske problemstillinger. Det er i hovedsak poliklinisk virksomhet, men også dagbehandling og innlagte pasienter. Avdelingen har felles sengepost med hud og nevrologi. Det er 6 overleger og 6 LIS tilknyttet avdelingen som har et tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleier. Det er for tiden to vaktsjikt med hovedvekt av passiv vakt.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsforløpet i revmatologi. Spesialistutdanningen vil foregå i Nevro-, hud og revmatologisk avdeling ved UNN, inkludert nødvendige spesialiseringsperioder. Se også Utdanningsplaner ved UNN. 

Avdelingen har ansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Vi har som mål å tilby tjenester av høy internasjonal kvalitet for våre pasienter og brukere innen et fagfelt i stadig utvikling, både innen artrittsykdom, systemiske vaskulitter og bindevevssykdommer.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, dagenhet og i poliklinikk
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i forskning
 • Delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Er motivert for å arbeide lenge i UNN

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse
 • Gode arbeidstidsbetingelser
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Mulighet for deltakelse  større nasjonale forskningsprosjekter

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Hanne Karen Aslaksen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 97090068
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen