Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Vi er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som driver kompetanseoppbygging og -spredning for mer enn 100 sjeldne medisinske tilstander til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende. Vi har i dag ca. 30 medarbeidere med utdannelse innen medisin, helse-, sosial- og samfunnsfag. Du kan lese mer om senteret på vårt nettsted: Sjeldnediagnoser.no

Vi utlyser nå en fast stilling som medisinsk genetiker/medisinsk rådgiver (overlege)  (100 %, eventuelt 50 % + 50 %). Tiltredelse desember 2022. 

Vi søker primært deg som er medisinsk genetiker og har interesse for og kunnskap om sjeldne diagnoser. Stillingen er i et av senterets diagnoseteam. Diagnoseteamets oppgaver er å innhente, bearbeide og spre kompetanse om sjeldne medisinske tilstander. Har du erfaring med en eller flere av diagnosene som senteret jobber med, så vil det være en fordel.

Oslo universitetssykehus ønsker tettere samarbeid mellom kompetansesentre og relevante kliniske avdelinger, for interne søkere ved OUS kan det derfor være aktuelt med delt stilling. Dette gir en spennende mulighet til å kombinere klinisk arbeid med fagutvikling og rådgivning. Dersom det kun er aktuelt med delt stilling (50 %) for medisinsk genetiker, vil resten av stillingen kunne tilfalle en medisinsk rådgiver med annen spesialitet. 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Innhente, systematisere og dokumentere kunnskap om sjeldne medisinske tilstander
 • Rådgivning til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og pårørende  
 • Samarbeid med tjenesteytere innen helse, omsorg, velferd, barnehage/skole med flere   
 • Registerarbeid
 • Delta i planlegging og gjennomføring av senterets kurs
 • Utvikle informasjonsmateriell i form av tekster, e-læringskurs, film og lyd
 • Bidra til forsknings- og utviklingsprosjekter ved senteret
 • Andre oppgaver ved senteret

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i medisinsk genetikk eller annen spesialisering
 • Relevant klinisk erfaring. Erfaring med sjeldne diagnoser vil være en fordel
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk  
 • Erfaring med kunnskapsformidling  til store og små grupper er en fordel 
 • Erfaring med forskning er ønskelig
 • Interesse for medisinske klassifikasjonssystemer (orpha, ICD-10/11 etc) er ønskelig
 • Kjennskap til offentlige/kommunale helse- og velferdstjenester

Personlige egenskaper

 • Utviklings- og kunnskapsorientert   
 • Faglig engasjert, evne til refleksjon og omstilling 
 • Kan ta ansvar for kvalitet, vurderinger og styring av prosesser 
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglige team
 • Fleksibel og løsningsorientert

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til tverrfaglig samarbeid både innad i organisasjonen og med lokalt hjelpeapparat 
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for delt stilling (forutsetter annen relevant klinisk stilling i OUS)  
 • Engasjerte kollegaer   
 • Lønn etter gjeldende avtaler  
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Medlemskap i pensjonsordning  
 • IA-bedrift
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Glosli
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23075340
Navn: Birgitte Leisner Bjerkely
Tittel: Nestleder
Telefon: 23075340
Arbeidssted
Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus HF
Børrestuveien 3
0373 Oslo