Kort om arbeidsgiver
Det utlyses med dette en 0- hjemmel ved Trekanten legesenter i Asker.
Ønsket oppstart er  i løpet av høsten 2022  eller etter avtale.
Trekanten legesenter er et veldrevet legesenter beliggende sentralt i Asker sentrum. Det drives som et aksjeselskap.
Per i dag er det fire fastlegehjemler tilknyttet legesenteret samt  Lis1- lege.  I tillegg til Lis 1-lege har vi flere ganger i året undervisning for medisinstudenter fra UIO. Det er fire godt kvalifiserte helsekretærer/ medisinske sekretærer ansatt ved senteret.
Senteret bruker WebMed journalsystem.

Det vil bli overført pasienter til 0-hjemmelen fra de eksisterende hjemler. Det tilstrebes like listestørrelser på alle hjemlene.
Arbeidsoppgaver
 • Lege i uselektert legepraksis.
 • Den som tildeles hjemmelen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. For tiden er dette ved Asker og Bærum legevakt
 • Deltakelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk
 • Ny hjemmelshaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger
Kvalifikasjoner
 • Det søkes etter ny kollega som er i et utdannelsesforløp for spesialiteten allmennmedisin, alternativt nylig blitt spesialist.
 • Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Det forutsettes godt kjennskap til det norske helsevesen.
Vi søker deg som
 • har god arbeidskapasitet
 • ønsker å bidra til økt kvalitet og ta aktiv del i den daglige driften av legesenteret
 • er positiv og fleksibel og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • trives i selvstendig arbeid, men som verdsetter godt samarbeid med kollegaer, både leger og sekretærer
 
Annet :
 • Det forutsettes også at en ny hjemmelsinnehaver kommer til enighet med senterets øvrige hjemmelshavere om arbeidsforhold , økonomiske forhold og den generelle driften av senteret.
 
Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Astri Dolva
Tittel: Fastlege
Telefon: 971 57 367
Navn: Kristin Glestad
Telefon: 66768464
Arbeidssted
Trekanten legesenter
Knud Askers vei 28B
1383 ASKER