Kort om arbeidsgiver
Sandvika Legesenter er et svært veldrevet legesenter med 5 fastleger og en LIS 1. Legesenteret er lokalisert i nye flotte lokaler, meget sentralt i Sandvika.

Vi har fire helsesekretærer som fyller 3,6 årsverk og 2 godt utstyrte laboratorier. Webmed skybasert journalsystem.

Vi har et meget godt arbeidsmiljø med erfarne og hyggelige kollegaer. Vi søker nå etter en ny og hyggelig kollega til en 0 - hjemmel.


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Sandvika Legesenter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Oppstart av 0-hjemmel
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster  (grunntilskuddet er knyttet til en fastlegeavtale og blir gitt i inntil to år fra fastlegeavtalen er inngått)
 • Egen veileder med ansvar for LIS3

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Winje Kvam
Tittel: Spesialkonsulent Enhet for Fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
Navn: Tonje K Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder Folkehelsekontoret
Telefon: 922 12 036
Arbeidssted
Sandvika legesenter
Engervannsveien 29
1337 SANDVIKA