Kort om arbeidsgiver
Gjerstad kommune tilbyr en spennende legestilling, i fastlønnet 100% kommunal legestilling.
Stillingen består av kommuneoverlegestilling, lege ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom samt sykehjemslege. Fordelingsbrøkene mellom oppgavene tillagt stillingen kan diskuteres ved tilsetting. Kommunen kan være fleksibel med hensyn til stillingsstørrelse dersom mindre enn 100% stilling ønskes av aktuelle søkere.
Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver, og har ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver. Kommuneoverlegen rapporterer direkte til kommunedirektøren.

Arbeidsoppgaver
Kommuneoverlege:
Helsemessig og sosial beredskap, kommuneoverlege inngår i kommunens kriseledelse  
Faglig ansvar for miljørettet helsevern og smittevern
Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern
Deltakelse i kommunens folkehelsearbeid, forebyggende arbeid, plan- og samfunnsutvikling
Medisinskfaglig rådgivning i organisasjonen.
Sykehjemslege: Medisinsk oppfølging av pasientene ved sykehjem, bidra aktivt i utviklingen av kvalitet i tjenesten, medisinskfaglig veiledning til personalet i forhold til den enkelte bruker og opplæring/kurs til ansatte
Helsestasjonslege/skolehelsetjeneste: Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge og deres familier
Andre kommunale legeoppgaver, med spesiell fokus på folkehelse, tidlig innsats og forebygging.
 
Kvalifikasjoner
Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Ønskelig med ferdig eller påbegynt spesialisering i samfunnsmedisin eller allmennmedisin

Relevant erfaring
Interesse for tverrfaglig samarbeid
Førerkort klasse B og disponere bil
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.
Kommunen vil legge til rette for spesialisering for lege som ikke er spesialist i samfunnsmedisin eller allmennmedisin. 

Personlige egenskaper
Vi vil i tilsettingen vektlegge personlig egnethet.
Vi ønsker at du:
Har gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper med innbyggere, kollegaer, media og andre samarbeidspartnere.
Kan jobbe selvstendig på en systematisk, effektiv og målrettet måte.
Har evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig.
Er opptatt av endrings- og utviklingsarbeid.
Utviser initiativ, interesse og engasjement for samfunnsmedisin og innehar god rolleforståelse.

Vi tilbyr
Vi kan tilby et godt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø. Lønn etter avtale, og gode arbeidsvilkår. Samarbeid med kommunens 3 fastleger.
 
NB! Søknadsfristen er forlenget til onsdag 7. september 2022. Annonsen er tilgjengelig selv om frist-datoen avviker i Webcruiter-annonsen.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Gjerstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Christoph Münch
Tittel: Enhetsleder Helse og omsorg
Telefon: 94810064
E-post: christoph.munch@gjerstad.kommune.no
Navn: Torill Neset
Tittel: Kommunedirektør
Telefon: 91189779
E-post: torill.neset@gjerstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gjerstadveien 1339
4980 GJERSTAD