Kort om arbeidsgiver
50 % Stilling på Jæren Øyeblikkelig hjelp:

Jæren Øyeblikkelig hjelp er en KAD (kommunal akutt døgnplass) avdeling. Dette er et samarbeid mellom Gjesdal, Klepp, Time og Sandnes. Det er 13 pasientplasser, med mulighet for utvidelse. Avdelingen er samlokalisert med Sandnes legevakt.  Sykehjemslegevakten er organisert under Jæren Ø-hjelp.

Jæren Ø-hjelp har høyt fokus på kvalitet og kompetanse. Avdelingen har overlege i 100 % stilling. 

Stillingen er 50 %, men vi kan tilby tilleggstilling i kommunen i den stillingsprosent du ønsker. 
 
50 % stilling på Sandnes legevakt:

Legevakten er åpen hele døgnet for Sandnes og Gjesdal kommune sine innbyggere.  I 2021 var ca 26 000 pasienter til konsultasjon ved legevakten, og i tillegg ble det gitt råd og annen informasjon til ca 112 000. 
Legevakten er bemannet med sykepleiere og leger hele døgnet. Legevakten har fast ansatt overlege på dagtid. Fastleger fra Sandnes og Gjesdal deltar i vakt. Legevakten er samlokalisert med Jæren Ø-hjelp og ambulansetjenesten. Psykososialt kriseteam er også organisert i legevakten.
Legevakten skal gi medisinsk hjelp ved akutt sykdom, eller alvorlig forverring av sykdom, skader som trenger akutt hjelp, pusteproblemer, brystsmerter, alvorlig psykisk sykdom og lignende. Legevakten arbeider i nært samarbeid med AMK og er en del av nødnettet.
Legevakten har velutstyrt legevaktbil som blir brukt på oppdrag som for eksempel sykebesøk. Lege og sykepleier kjører ut sammen. Ved akuttoppdrag rykker lege ut sammen med ambulanse.
Sandnes legevakt ønsker å tilsette spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering i allmennmedisin, i 50 % stilling.  Vi kan også til denne stillingen tilby tilleggsstiling i kommunen i den stillingsprosent du ønsker.
 
Det er også mulig å søke begge stillinger slik at det blir 100 % stilling. 
 
Skriv i søknaden om du søker stillingen på Jæren Ø hjelp eller på legevakten, eller om du søker begge. Skriv også hvor stor stilling du ønsker totalt. Stillingene kan kombineres. 
 
Søknadene vil bli behandlet fortløpende pga kort tidsfrist. 

Arbeidsoppgaver
 • Pasientbehandling, klinisk arbeid..
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Veileder og samarbeider med avdelingens øvrige personale.
 • Det vil være mulighet for å delta i vaktlaget på Jæren ø- hjelp eller ta vakter ved legevakten på kveld, natt og helg.
 • Arbeider nøyaktig, strukturert og effektivt.
 • Bidrar til utvikling av tjenesten.
 • Bidrar til at avdelingene oppnår godt omdømme internt og eksternt.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller lege i spesialisering,(LIS 3)
 • Erfaring fra akuttmedisin eller allmennmedisin
 • God formidlingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Godkjent politiattest må leveres før oppstart, men skal ikke vedlegges søknaden.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Selvstendig og strukturert .
 • Bidra til å se og utvikle løsninger.
 • Fleksibel og initiativrik.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Bidrar til trygghet og kultur for åpenhet og læring.
 • Har gode språk, kommunikasjon og samarbeidsevner.
Vi tilbyr
 • Kursdager for å vedlikeholde kompetanse. 
 • Lønn etter avtale.
 • Godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Fleksibilitet i forhold til stillingsstørrelse
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gudrun Riska Thorsen
Tittel: Legevaktsjef
Telefon: 51607730 / 95147570
E-post: gudrun.riska.thorsen@sandnes.kommune.no
Navn: Cecilie Eigestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 51607710
E-post: cecilie.eigestad@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Brannstasjonsvegen 2
4312 SANDNES