Kort om arbeidsgiver

Kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus, Kristiansand, er landsdelens største gyn-/føde avdeling med
ca. 1850 fødsler, 5000 innleggelser og ca. 19 000 polikliniske
konsultasjoner. Vi består av en observasjonspost for gravide, fødeseksjon og
barselseksjon. I tillegg har vi Kvinneklinikkens poliklinikk som
består av svangerskapspoliklinikk, gynekologisk
poliklinikk, barselpoliklinikk og dagbehandling. Kvinneklinikken er delt i
en obstetrisk og en gynekologisk seksjon.

Prenatale pasienter håndteres for tiden fra svangerskapsuke 28, og
risikofødsler fra hele Agder er selektert til Kristiansand.

Vi har ledig 1 x 100 % fast stilling for overlege, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.
Tiltredelse etter avtale. Lege i spesialisering som har kort tid igjen til
spesialistgodkjenning har også mulighet til å søke.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle
spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer
i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Overlegene rullerer vanligvis mellom obstetrisk og gynekologisk seksjon.
 • Det er tilstedevakt for begge sjikt, som for tiden er 8-delt i forvaktsjiktet og 10-delt i bakvaktsjiktet.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 
 • Lege i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning har også mulighet til å søke.
 • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og engasjert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert og fleksibel
 • Faglig engasjement og dyktighet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et høyt faglig nivå
 • Et godt kollegialt arbeidsmiljø
 • En avdeling med stor vekt på teamarbeid
 • Et aktivt forskningssamarbeid med Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Randi Andersen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 419 29 295
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand