Kort om arbeidsgiver

Ortopedisk avdeling, Kristiansand er en del av klinikk somatikk ved Sørlandet sykehus HF.

Avdelingen har en ortopedisk geriatrisk sengepost med 22 senger, samt en poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. Vi har ca 3 000 operasjoner på inneliggende pasienter, ca 900 dagkirurgiske inngrep og ca 15 000 polikliniske konsultasjoner i løpet av året. Ortopedisk avdeling har 14 overleger og 9 leger i spesialisering som for tiden går i 9 delt turnus.

Sørlandet sykehus HF samarbeider med OUS i forbindelse med gruppe 1 tjeneste for leger i spesialisering.

Vi har ledig:

 • 1 x 100 %  fast stilling som lege i spesialisering, tiltredelse etter nærmere avtale.
 • 1 x 100 %  vikariat som lege i spesialisering, i 6 måneder med mulighet for forlengelse.

Spesialitet: Ortopedisk kirurgi.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Vaktarbeid på dagtid og Kveld/natt
 • Med i traumeteam.
 • Poliklinisk virksomhet
 • Dagkirurgi
 • Elektive operasjoner

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført og godkjent turnustjeneste

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Engasjerte medarbeidere
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Hjalmar Berg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 07 41 31
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand