Kort om arbeidsgiver

Kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus, Kristiansand, er landsdelens største gyn-/fødeavdeling med ca. 1800 fødsler, 5000 innleggelser og 19 000 polikliniske konsultasjoner. Kvinneklinikken er delt i en obstetrisk og en gynekologisk seksjon. Prenatale pasienter håndteres for tiden fra svangerskapsuke 28, og risikofødsler fra Agder er selektert i Kristiansand.

Vi har ledig vikariat 100% stilling som lege i spesialisering, spesialitet fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Kvinneklinikken har avtale med OUS om gruppe-1-tjeneste. Kirurgi-tjeneste ved Sørlandet sykehus, Kristiansand eller Arendal.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utdanningskandidater rullerer mellom obstetrisk og gynekologisk seksjon etter oppsatt plan.
 • Stillingene inngår p.t. i 8-delt vaktplan 1:1 med bakvakt tilstede på sykehuset.  

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement og dyktighet 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et høyt faglig nivå
 • Et godt kollegialt arbeidsmiljø
 • Avdeling med stor vekt på teamarbeid
 • Et aktivt forskningssamarbeid med Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Randi Andersen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 419 29 295
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand