Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig vikariat som lege i spesialisering. Tiltredelse snarest. 1 års varighet, med stor mulighet for forlengelse. 


Vi søker deg som har norsk autorisasjon som lege og som ønsker å jobbe som lege innenfor fagområdet Fysikalskmedisin og rehabilitering. Er du allerede i gang med et spesialiseringsløp, ønsker å starte opp et løp eller er du allmennlege eller og har behov for et side-år? Stillingen er uten vakt og du vil jobbe dagtid. 

Fysikalskmedisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som omfatter forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av personer som på grunn av medisinske tilstander har eller står i fare for å få langvarig fysiske og/eller kognitive funksjonstap.

Sykehuset er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten Fysikalskmedisin og rehabilitering. Avdelingen har 2 erfarne overleger, tre leger i spesialisering i tillegg til et bredt tverrfaglig team. Vi har et spennende og variert pasienttilbud med store muligheter for å utforske hele fagfeltet. Pasienttilbudet er variert med et døgntilbud for tidlig-rehabilitering samlokalisert med nevrologi og slag, vi driver aktivt med spastisitetsutredning og behandling.
Vi har en tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk som også arbeider ambulant. Vår fysikalskmedisinske poliklinikk har utbredt kunnskap om ultralyddiagnostisering og arbeider tett med både ortopedi-ingeniører og ortopeder. I tillegg har vi en arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (Helse og Arbeid) som har stor grad av tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Vi har også et rehabiliteringssenter på Nordagutu, som har en poliklinikk for syklig overvekt i tillegg til et døgntilbud som tilbyr høyintensiv trening.Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig utredning og behandling av pasienter i de ulike pasienttilbudene (rotasjonsordning)
 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta og bidra inn i avdelingens øvrige drift  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Interesse for fagfeltet fysikalskmedisin og rehabilitering  

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert, fleksibel og løsningsorientert  

Vi tilbyr

 • Dagtidsstilling uten vakt
 • Bredt tverrfaglig team
 • Varierte dager og pasientgrupper/ arbeidsoppgaver
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Caroline Torskog
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92095070
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. nevrologi og rehabilitering, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 Skien