Kort om arbeidsgiver
Levanger kommune har ledig fastlegehjemmel ved Moan legesenter.
Hjemmelsinnehaver ønsker å avslutte sin fastlegepraksis, da pensjonistalderen nærmer seg. Hjemmelen er godt driftet over mange år. Pasientlisten har vært stabil og listelengden er per i dag på 868 pasienter, med listetak på 850 pasienter. Moan legesenter drives av 5 fastleger, der 4 er erfarne spesialister i allmennmedisin og 1 lege er i spesialisering. Det er stabil legesekretærdekning  med 3 helsesekretærer i 100% stilling. Hjemmelen driftes som selvstendig næringsdrivende. I tillegg til basistilskudd tilkommer et individuelt tilskudd fra kommunen.
 
Søkere som er interessert i kortere eller lengre vikariat for å prøve fastlegeyrket, er også velkommen til å søke.

Organisasjonsform
Levanger kommune har i dag totalt 21 fastleger fordelt på fire legesenter.
Moan legesenter er lokalisert i moderne lokaler i Levanger spesialistsenter som ligger ved Moafjæra sentralt i Levanger. Levanger spesialistsenter er et moderne senter som i tillegg til Moan legesenter inneholder Øyelegesenteret Levanger, Hudpoliklinikken Levanger, Psykiater, Psykolog og Eidsbotn fysioterapi. Spesialistsenteret ligger vakkert til med utsikt over fjorden.
Legesenteret benytter System x som journalsystem.
Praksisen driftes som selvstendig næringsdrivende-enkeltmannsforetak. Basistilskuddet tilkommer hjemmelsinnehaver. I tillegg tilkommer et individuelt tilskudd jf. temaplan for legetjenester, også kalt "Levangermodellen". Les mer om "Levangermodellen" nedenfor.
Legesenteret er organisert som AS med aksjonæravtale og internavtale. Lokalene leies og driftes av Berg Eiendom. Betingelser for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og aksjonæravtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen. 

Levangermodellen
Levangermodellen omhandler et individuelt tilskudd til næringsdrivende fastleger. Tilskuddsordningen innebefatter at næringsdrivende fastleger får tilført tilskudd fra kommunen i tillegg til basistilskuddet. Tilskuddets størrelse avhenger av basistilskuddets størrelse og antall pasienter på lista. Tilskuddet er ment til å dekke økte utgifter forbundet med drift av fastlegepraksis og utdanningsvirksomhet. For spesialister i allmennmedisin skal basis- og individuelt tilskudd til sammen utgjøre kr. 750,- per pasient/per år.
For leger i spesialisering, som ofte har kortere pasientlister og mer fravær fra praksis pga. kurs/hospitering, ligger basis-og individuelt tilskudd på kr. 998, - per pasient. For mer informasjon, se Temaplan for legetjenester.
 
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver som fastlege
 • Deltakelse i interkommunal legevakt som er et samarbeid mellom Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta. Daglegevakt dekkes av fastlegekontorene etter avtale. Det er muligheter for å ta på seg ekstra vakter eller gi bort vakter dersom man ø
 
Kvalifikasjoner/personlige egenskaper
 • Det søkes etter lege med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren allmennlege/ fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin.
 • Autorisert lege i Norge, ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra allmennpraksis
 • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Tilskudd jf. Temaplan for legetjenester i tillegg til ordinært basistilskudd.
 • Veileder dersom lege er under spesialisering
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Godt faglig miljø med høy kompetanse på spesialistsenteret
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bergljot Kolkmeier
Tittel: Fastlege/hjemmelshaver
Telefon: 97723979
E-post: berglj-k@online.no
Navn: Merete Rønningen
Tittel: Enhetleder legetjenesten
Telefon: 99167148
E-post: merete.ronningen@levanger.kommune.no
Navn: Åse Catrine Gran
Tittel: Koordinator
Telefon: 47690896
E-post: aase.gran@levanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Moan legesenter
Moafjæra 8
7606 LEVANGER