Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling Gjøvik har lokalsykehusansvar for ca 105 000 innbyggere samt områdefunksjon for hematologi i Innlandet. Avdelingen har totalt 62 senger fordelt på 3 sengeposter, samt disponible senger på intensiv/overvåkning og pasienthotell. Det er egen medisinsk dagenhet og observasjonssenger i akuttmottak.. Det er årlig ca 7 000 innleggelser og 20 000 polikliniske konsultasjoner. Det er godt utstyrte laboratorier med høy og bred aktivitet innenfor hjerte, lunge og gastro.  Avdelingen er seksjonert med faste spesialister innenfor hjertesykdommer, lungesykdommer, fordøyelsessykdommer, blodsykdommer, endokrinologi, infeksjon og geriatri/hjerneslag samt noe poliklinisk aktivitet innenfor nyrefaget. Det er flere leger med PhD og et aktivt forskningsmiljø ved avdelinga.  I legestaben er  det 21 overlegestillinger, 16 LIS 2/3 OG 10 stillinger for LIS 1. 

Avdelingsoverlegefunksjonen har inntil nå vært ivaretatt av avdelingssjef. Sykehuset Innlandet HF står foran store endringer i form av planer for nytt sykehus og endringer i nåværende struktur. Dette vil medføre endringer også for medisinsk avdeling på Gjøvik.

Vi ønsker å styrke avdelingsledelsen med en avdelingsoverlege som kan være leder for legegruppen, bidra i faglig og strategisk utvikling av avdelingen og være en aktiv deltaker i avdelingens lederteam.


Vi søker derfor etter

AVDELINGSOVERLEGE (100 % fast stilling)

Tiltredelse 01.11.22 eller etter nærmere avtale med avdelingssjef/avdelingsoverlege.  

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen som avdelingsoverlege er en lederstilling på nivå 4 som rapporterer til avdelingssjef og inngår i avdelingens lederteam
 • Ansvar for rekruttering, ledelse og oppfølging av legestaben og helhetlig ansvar for fag, personal og økonomi i egen enhet.
 • Medisinsk faglig rådgiver for avdelingssjef
 • Overordnet ansvar for utdanningen av LIS og kompetanseutvikling hos spesialistene
 • Deltakelse i avdelingens kvalitets- og forbedringsarbeid og behandling av klagesaker
 • Bidra til godt samarbeid i avdelingens lederteam og til å utvikle gode tverrfaglige og organisatoriske samarbeidsrutiner i egen avdeling og opp mot samarbeidende avdelinger
 • Det legges til rette for klinisk arbeid innenfor en viss andel av stillingen etter avtale med avdelingssjef

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske norsk, svensk eller dansk språk skriftlig og muntlig.
 • Godkjent spesialist i indremedisin og/eller en indremedisinsk grenspesialitet og bred indremedisinsk erfaring
 • Lederutdanning/-erfaring er ønskelig, alternativt vil det legges til rette for lederutdanning etter tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Strukturert, effektiv og selvstendig
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og godt kollegialt miljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb med gode muligheter for videreutvikling av både egen enhet, avdelingen og seg selv
 • Hyggelige, engasjerte og kompetente kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • Mulighet for å få dekket utgiftene til overgangsbolig

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anne Kristine Fagerheim Skaug
Tittel: Avdelingssjef/avdelingsoverlege
Telefon: Tlf. 952 44 095
E-post: Anne.Kristine.Fagerheim@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling - Gjøvik
Kyrre Greppsgt. 11
2819 GJØVIK