Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega? 

Flere av våre LIS blir spesialister i 2022-2023 og vi søker deres etterfølgere.

Vi har tre ledige stillinger: en stilling ledig fra 1.12.22  og to ledige fra 1.3.2023. Som LIS får du gjennomført hele utdanningsløpet hos oss! Klinikken er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri 5 år.  Allmennleger og legevikarer uten LIS1 tjeneste gis også anledning til å søke evt. vikariat.

Vi har 20 LIS 3 stillinger og 2 LIS1.  Arbeidsmiljøet er svært godt, og flere av våre LIS3 har søkt seg tilbake etter å ha vært LIS1 hos oss tidligere. .

Vaksinasjon
Ut fra forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4 er det i medhold av arbeidsmiljøloven § 9-3 (1) vurdert at arbeidstaker må være fullvaksinert mot covid-19 og influensa for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte for denne stillingen. Dette vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus. Uten denne informasjon vil arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen».

Arbeidsoppgaver

 • Utrede, vurdere, diagnostisere og behandle akutte og kroniske psykiske lidelser
 • Jobbe selvstendig og samarbeide med andre behandlere i tverrfaglige team og med kommunale instanser
 • Delta i forvaktsordningen, for tiden 17-delt vaktordning med 2-delt vaktdøgn
 • Følge utdanningsforløp med undervisning, veiledning mm

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS 1 tjeneste i Norge eller tilsvarende.
 • Evne til å uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Politiattest  

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendighet og god struktur
 • Interesse for fagfeltet
 • Bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Et godt fagmiljø med store muligheter for læring og kompetanseutvikling, inkludert  

 • Fast avsatt tid til fordypning
 • Strukturert ukentlig undervisningsopplegg
 • Veiledning av erfarne overleger
 • 2 årige innføringsseminarer i  psykodynamisk terapi og kognitiv terapi arrangeres jevnlig 
 • Kurs i regi av egen fagseksjon
 • Permisjon til kurs ihht spesialistutdanningens krav
 • Konkurransedyktig lønn
 • Meget god pensjonsordning i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Spennende fagmiljø i utvikling
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har ansatt 2 overleger med doktorgrad. Ved interesse for forskning er det mulig for samarbeid med etablerte forskningsmiljøer. Vi har ansatt psykoterapiveiledere innen psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi og gruppeterapi.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Christoffer Neverdal
Tittel: LIS / tillitsvalgt Dnlf.
Telefon: 41764720
E-post: chrnev@sthf.no
Navn: Irene Gustavsen Hvale
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92093967
E-post: hvir@sthf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Ulefossveien 55
3710 Skien