Kort om arbeidsgiver

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og
Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca.
230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 290 ansatte,
inklusiv 28 overleger og 13 leger i
spesialisering, samt 37 psykologspesialister og 50 psykologer under
spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere
lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester. Sammen er vi Norges største DPS.

Vi ønsker oss flere leger som vil bli spesialister i psykiatri. Ønsker du å jobbe med gode kolleger og bidra inn i et godt arbeidsmiljø? Da er du den vi søker! Vi søker LIS som kan starte spesialistutdanningen sin i døgnavdelingene våre i Larvik og på Nøtterøy.

På DPS kan du fullføre utdanning i psykiatri i sin helhet.

Vi har ulike læringsarenaer som dekker de læringsmålene du trenger for å fullføre spesialiteten gjennom rotasjonsordninger til de ulike seksjonene. Vi har vaktfri tjeneste og arbeidstid 8-16, men ved rotasjon til akutt er det vakttjeneste med for tiden 14-delt vakt. Som et rekrutteringstiltak tilbyr vi også muligheter for å kunne starte på et utdanningsløp som CBT i løpet av spesialistutdanningen i tillegg til spesialistutdanning i psykiatri. 

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke
mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles
forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål
for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende
samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være
forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og
behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente
normer. 

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter. 

Vi har ledig  2 x 100 % faste stillinger som lege i spesialisering - Psykiatri.

Tiltredelse etter avtale. Seksjonstilhørighet vil avklares underveis i eventuelt intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter der legen er behandler.
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger.
 • Somatiske vurderinger av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter.
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper.
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon.
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer.
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vakttjeneste i 1 års tjeneste ved Psykiatrisk fylkesavdeling.

Kvalifikasjoner

 • Interesse for og erfaring fra psykiatri. 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutførelse.
 • God forståelse for norsk helsevesen.
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege.
 • Det forutsettes gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo.
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen.
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode
 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning i henhold til spesialistutdanningen
 • Fordypningstid 4 timer pr uke
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold
 • Mulighet for å søke utdanning i ulike terapiretninger mot slutten av spesialiseringen

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93439871
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF, DPS Vestfold
Ørsnesalleen 14
3120 Nøtterøy