Kort om arbeidsgiver
I Fredrikstad kommune er det ledige fastlegehjemler på 4 fastlegekontor. Kontorene er beliggende hhv i sentrum av byen og på Ørebekk. Kontorene er veletablerte og har 3-6 fastleger, 1 av legekontorene har også LIS1.
Overtagelse etter avtale.

Fredrikstad komune har en flott fastlegegruppe med snart 80 fastleger og 6 LIS1.

Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin. Vi tilbyr smågruppe med opplæring og veiledning (individuelt og i gruppe) for nye fastleger. Kommunen tildeler tilskudd til ALIS etter vilkår fra Helsedirektoratet.

Fredrikstad kommune har et godt renommè og får gode tilbakemeldinger fra fastlegene på at dette er en god kommune å være fastlege i.

Fullstendig annonse på hver hjemmel fremkommer i linken "Søk stillingen".
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Zbigniew Gorski
Tittel: Fastlege/Leder ved Vincent medisinske
Telefon: 957 98 370
Navn: Bengt Strøm
Tittel: Fastlege Vincent medisinske senter
Telefon: 908 22 316
Navn: Kari G Gleditsch
Tittel: Fastlege Nedre Glommen legegruppe
E-post: kari.gleditsch@gmail.com
Navn: Kristin Terland
Tittel: Fastlege Ørebekk legesenter
Telefon: 957 70 718
Navn: Line Brekke
Tittel: Fastlege Legene i Nygaardsgata
Telefon: 908 39 229
E-post: brekke.line@hotmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fredrikstad
Jens Wilhelmsens gate 1
1671 KRÅKERØY