Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Vi søker etter tilsynslege i 100 % stilling ved Haugmotun omsorgssenter
Stillinger er i utgangspunktet 100 % men ved ønske om andre stillingsstørrelser kan dette avtales nærmere. Vi er åpne for en kombinasjon 50 % tilsynslege og 50 % fastlege om det skulle være av interesse og at det er flere søkere som kan tenke seg denne kombinasjonen. Vi har et stort kommunalt legekontor med 12 fastleger.
Det er mulighet for ubunden tid. Nåværende tilsynslege har hatt det som en del av arbeidsordningen og vært tilgjengelig for å kontaktes pr telefon på ettermiddag/kveld. Det har vært en god løsning for han og omsorgssenteret.
Du vil være en del av et godt etablert tverrfaglig miljø.

Arbeidsoppgaver
Dine oppgaver vil være å ivareta legetjenester for våre beboere i henhold til gjeldene lover og forskrifter og i tråd med "Forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid i helse og omsorgstjenesten". Det vil være samhandling med eksterne aktører som kommuneoverlege, legevakt, fastleger og spesialisthelsetjenestene. I tillegg ønsker vi at du vil være en tydelig pådriver for kunnskapsbasert praksis og bidra i utviklingsprosesser.
 
Vi tilbyr
 • Et godt etablert og inkluderende arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling både internt og eksternt
 • Muligheter for medvirkning og innflytelse på egen arbeidsplass
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 
Vi søker deg med
 • Gode samarbeidsevner og er fleksibel
 • Fokus på kvalitet, gode rutiner og pasientrettigheter
 • Tett samarbeid med avdelingsleder/sykepleiere på hver avdeling
 • Bidrar til kvalitetsforbedring og videreutvikling av tjenesten
 • Være en bidragsyter i undervisning og veiledning
  
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • God IT-kunnskap, gjerne innen Profil
 
Annet
Politiattest må fremlegges før oppstart
 
Søknad sendes
Søknad sendes elektronisk. Benytt linken i annonsen. Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Notodden kommune
Kontaktperson
Navn: Veslemøy Gjuv
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97053339
E-post: veslemoy.gjuv@notodden.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Haugmotun omsorgssenter
Lysthusvegen 17 A
3676 NOTODDEN
Søk på stillingen