Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 124 fastlegehjemler fordelt på 37 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. 
Det lyses nå ut ledig fastlegehjemmel med næringsdrift ved Stavanger medisinske senter

Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis, må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, og at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Hjemmelen har en gjenkjøpsgaranti innen 3 år fra avtaledato med grense opp til 95 % av praksisverdi med tak på 800 000 kroner. Det ytes og et etableringstilskudd for nye hjemmelshavere.
Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.
Legevaktstilplikt:  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt.

Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal Alis tilskuddsordning.

Hjemmel med 1400 listeplasser ledig fra 1. januar 23 
Stavanger medisinske senter er plassert i sentrum av Stavanger. Senteret har 8 fastlegehjemler, med  7,2 årsverk helsesekretærer. Lokalene er romslige og godt vedlikeholdt etter oppussing i 2014. Lokalene har tilgjengelig konferanserom og eget treningsrom for ansatte.  Det er apotek i samme bygg. I tillegg er det tilknyttet kiropraktor og privatpraktiserende spesialist i fysikalsk medisin til senteret. Av utstyr utenom standard er det UL apparat til felles bruk. Tilgang til GU rom direkte fra kontor.
Stavanger medisinske senter har et svært engasjert fagmiljø med kommuneoverlege, tillitsvalgt, idrettslege og praksiskonsulent. Det er både LIS1 og for tiden introduksjonsstilling LIS3 ved senteret, og gode muligheter for veiledning hvis du er i spesialiseringsløp til allmennmedisin. 
Journalsystem : CGM
Kontakt;  Daglig leder Peter Christersson tlf 99394034 eller hjemmelshaver Runar Johannessen tlf 41015155

Kvalifikasjoner:

Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper:
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr:
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Avdeling for samfunnsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Lillian Nisja Lundeby
Tittel: Avdelingssjef Kommunale legetjenester
Telefon: 418 05 333
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Arbeidssted
Stavanger medisinske senter
Arne Rettedalsgt 12
4008 STAVANGER