Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter erfarne leger til byens mest spennende jobb på Norges største legevakt. Legevakten er Oslos bankende hjerte og vi er nært på både dramatikk og hverdag.
Her jobber vi i tverrfaglige team og du jobber aldri alene. Det uforutsette og overraskende blir det alminnelige og som lege blir du trygg på å forholde deg til akutte tilstander.

Vi utfører årlig ca 100.000 konsultasjoner og sykebesøk og har ansvaret for overgrepsmottak, 18-sengers observasjonspost og en stor legevaktsentral. Legevakten håndterer i tillegg til akuttmedisinske problemstillinger, mange storbyutfordringer som rus, psykiatri, sårbare pasienter, sosialmedisin og migrasjon.

Etter over 100 år i samme lokaler i Storgata 40, skal vi høsten 2023 flytte inn i nybygde lokaler på Aker. Du får nå den unike muligheten til å bli med oss på en rivende utvikling på veien inn i Oslos nye storbylegevakt.
 
Vi kan garantere at du får en spennende jobb der du må forholde deg til et bredt utvalg av problemstillinger.
Du får et godt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede og meningsfylte oppgaver.
Er du fortsatt i tvil, så anbefaler vi deg å ta kontakt med oss.

 
Vi utlyser flere faste 100% stillinger. 
Oppstart etter avtale.
 
Ved tilbud om stilling må det fremlegges politiattest før signering av kontrakt etter ny lov gjeldende f.o.m. 01.01.17. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.
Kun elektroniske søknader via søkerlink mottas.

Arbeidsoppgaver
 • Konsultasjoner
 • Sykebesøk
 • Telefonkonsultasjoner
 • Samarbeid med andre seksjoner, enheter og samarbeidspartnere i og utenfor egen avdeling.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, annen relevant spesialitet eller under spesialisering.
 • Det forutsettes at man har refusjonsrett
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Du evner å jobbe effektivt og målrettet og samarbeider godt med andre
 • Du liker å veilede nye kolleger
 • Du skaper gode relasjoner til andre
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og kan uttrykke deg godt skriftlig og muntlig
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
Vi tilbyr
 • Arbeidstid uten papirarbeid i etterkant
 • Fleksible turnuser, deltid eller spesialtilpasset
 • ALIS-veiledning hvis aktuelt
 • Pensjonsrettigheter og sykelønn som offentlig ansatt
 • Opplæring i rettsmedisinsk arbeid på vårt overgrepsmottak
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Allmennlegevakten
Kontaktpersoner
Navn: Randi Solveig Ofstad
Tittel: Ass. seksjonsoverlege
E-post: randi.solveig.ofstad.@hel.oslo.kommune.no
Navn: Arve Halsen
Tittel: Ass. seksjonsoverlege
E-post: arve.halsen@hel.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Storgt. 40
0182 OSLO