Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».
 
Det er ledig stilling som leder for Avdeling for smittevern ved Oslo universitetssykehus. Det er Norges største smittevernmiljø, med ca. 36 årsverk. Avdelingen er en del av Oslo sykehusservice og organisert i 3 seksjoner: Seksjon Rikshospitalet/ Radiumhospitalet/Aker, Seksjon Ullevål og Seksjon for dekontaminering, og har i tillegg en stab for tverrgående funksjoner og støttefunksjoner. Avdelingen har også ansvar for Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst, Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering og Nasjonalt referanselaboratorium for Clostridioides difficile. Det er nært samarbeid med Avdeling for mikrobiologi, Avdeling for infeksjonsmedisin og en rekke andre kliniske avdelinger og støtteavdelinger, Folkehelseinstituttet og øvrige regionale kompetansesentre for smittevern. Avdelingen er sterkt involvert i planleggingen av Nye Oslo universitetssykehus. Avdelingsleder har direkte linje både til direktør for Oslo sykehusservice og til medisinsk direktør.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter alle aspekter av overvåking, forebygging og kontroll av helsetjenesteassosierte infeksjoner ved Oslo universitetssykehus, inkludert de regionale og nasjonale oppgavene som avdelingen er tildelt. Forebygging av infeksjoner etter kirurgiske inngrep, forebygging av blodbaneinfeksjoner og forebygging av infeksjoner med resistente mikroorganismer, inkludert antibiotikastyring, er noen prioriterte satsingsområder de nærmeste årene. Avdelingen arbeider også aktivt med å ta i bruk atferds- og implementeringsvitenskap i virksomheten.

Kvalifikasjoner
 • Søkere bør være spesialist i medisinsk mikrobiologi eller infeksjonssykdommer
 • Søkere må kunne vise til formell Lederutdanning og ledererfaring
 • Forskningskompetanse/ PhD
 • Erfaring som smittevernlege.
 • Evne til tverrfaglig formidling og kommunikasjon, samarbeid og innovasjon.
Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Den som tilsettes må ha evne til å ivareta Oslo universitetssykehus’ overordnede lederkrav: Være strategisk, vise integritet og være motiverende og samlende.
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte og en lærende organisasjon
 • Som nyansatt i Oslo universitetssykehus blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode lønns-/arbeidsvilkår samt pensjonsordning
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Geir Teigstad
Tittel: Direktør
Telefon: 95979072
Navn: Egil Lingaas
Tittel: Overlege
Telefon: 97038528
E-post: elingaas@ous-hf.no
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4540424492
Arbeidssted
Forskningsveien 2A
0373 OSLO