Kort om arbeidsgiver
Vågsbygd legesenter i Kristiansand har en ledig hjemmel.
 • Legesenteret har 4 etablerte fastlegehjemler.
 • Hjemmelen har et listetak på inntil 900, men kan endres.
 • For mer informasjon: https://vaagsbygdlegesenter.klinikk.pasientsky.no/no/
 • Vågsbygd legesenter ligger i Vågsbygd i Kristiansand og har god tilgjengelighet for publikum. Det er godt utstyrt og har god hjelpepersonellbemanning.
Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin. Vi har egen LIS3 - koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet. Vi søker om økonomisk støtte til spesialiseringsløpet årlig. Vi følger retningslinjene fra helsedirektoratet. 

Det gis kommunal rekrutteringsstøtte på 200 000 de to første årene. Fastlegehjemler med mer enn 800 pasienter får ekstra kommunalt tilskudd slik at basistilskuddet er 983 kroner per pasient. Lister med lavere antall pasienter får 675 kroner i basistilskudd. 0-hjemler som starter uten pasienter vil få basistilskudd  tilsvarende 500 pasienter. 


Arbeidsoppgaver
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere.
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger.
 • Stillingen kan bli tillagt inntil 20% kommunal bistilling.
 • Stillingen inngår i legevaktsordningen til Kristiansand kommune. Det er for tiden ca 16 vakter pr. lege pr år.
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger. 
 • Må ha fullført alle krav til LIS1. Lege med lisens kan ikke søke.
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Krav om politiattest.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Interesser for fagutvikling og  vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin - ALIS. 
 
Informasjon om søknad
 • Søkere bes undersøke med legesenteret hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som er påkrevd for inntreden i legesenteret, før søknad sendes.
 • Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en.
   
Søknad og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter dersom de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.
  
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tom Andre Aas
Tittel: Lege, Vågsbygd legesenter
Telefon: 48608889
Navn: Rolf Jarnes
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 901 81 306
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Lumberveien 49
4621 KRISTIANSAND S