Kort om arbeidsgiver
Har du lyst å jobbe på en spennende, til tider utfordrende, men inkluderende avdeling? Øke din kompetanse og faglige utvikling? Jobbe tverrfaglig og bredt? Godt kollegialt samhold. Flott natur og gode fritidstilbud for liten og stor.

Medisinsk avdeling Lofoten har 4 fast ansatte overleger, 6 LIS, 6 LIS 1, medisinstudenter, hospitanter, sjelesørger, enhetsleder og avdelingsleder.

Arbeidet er rettet mot indremedisinsk sengepost, inkl. slagenheten. Vi betjener dialyseavdeling, akuttmottak, overvåkning avdeling, medisinsk poliklinikk, dagbehandling, palliativt team og kreftpoliklinikk. Delvis tilstedeværelse av tertiær- og sekundærvakt.

Som lege i spesialisering innenfor indremedisin vil du få stort ansvar og jobbe selvstendig under tett veiledning. Du vil møte faglige utfordringer og bli en del av et godt dynamisk arbeidsmiljø.

Vi tilbyr hele spesialistutdanningsløpet i generell indremedisin, hvor deler av tjenesten innenfor del 3 foregår i Bodø (24mnd).

Sykehuset vårt samarbeider tett med Universitetssykehuset i Tromsø og Nordlandssykehuset i Bodø.

Varierende oppstart for de 3 ulike stillingene, fra snarest til desember-22, etter avtale

Arbeidsoppgaver
 • Pasientarbeid, dagtid og i vakt, på sengepost, poliklinikk, akuttmottak, overvåkning, palliativt team og kreftpoliklinikk
 • Tilsyn ved andre avdelinger på sykehuset
 • Faglige bidrag forventes gjennom undervisning og veiledning
 • Bidrar i LMS- kurs for pasienter og pårørende       
 • Det er forventet at den enkelte tar ansvar og bidrar til progresjon og utvikling i eget utdanningsforløp.
 • Diverse fellesfunksjoner innenfor opplæring og oppfølging kan bli tillagt, blant annet samstemming av legemidler, div. pasientsikkerhets-pakker, veiledning av LIS 1, studenter og hospitanter 
Kvalifikasjoner
 • Har fullført og godkjent LIS 1-/turnustjeneste
 • Norsk autorisasjon som lege
 • God skriftlig dokumentasjonsevne samt beherske norsk - både muntlig og skriftlig
Vi ser etter en kollega som
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • har evne og motivasjon for tverrfaglig samarbeid i forhold til ulike pasientgrupper og deres pårørende.
 • har interesse for fag og felles utvikling.
 • arbeider strukturert og målrettet.
 • ønsker tilegne seg kompetanse og erfaringer innenfor hele det medisinske fagfeltet.
 • er fleksibel, takler stress og liker en utfordrende arbeidshverdag.
Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr
 • Fagfeltet er stort, kan by på faglige og lokale utfordringer, noe som gir en unik tyngde videre i utdanningen. 
 • Hektiske dager i samarbeid med ulike helseprofesjoner, i et stimulerende og flott arbeidsmiljø
 • God pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Vakker natur rett utenfor dørstokken med  unike naturopplevelse både til fjells og til havs
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Merete Breivik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 917 99 416
E-post: merete.breivik@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sykehusbakken 23
8372 GRAVDAL