Kort om arbeidsgiver
Sandnes kommune har ledig 3 fastlegehjemler.
Vennligst skriv i søknaden hvilke(n) stilling du søker på. Søkere til Forsand legekontor vurderes fortløpende.

Fastlegene i Sandnes har legevakt på Sandnes legevakt. Det er interkommunal legevakt, med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene har legevakt etter oppsatt turnus, ca. 2 vakter per måned. Sandnes kommune inngår i velfungerende interkommunalt samarbeid om KAD avdelingen Jæren øyeblikkelig hjelp, og det er interkommunal sykehjemslegevakt. 
Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt. 
Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for spesialitet i allmennmedisin, og tilrettelegger for spesialiseringsløp. 

Ledig fra 7.september 2022:
Fastlønn: Forsand legekontor har ledig 40% fastlegestilling med listetak på 400 pasienter. Forsand legekontor er kommunalt drevet med 3 fast ansatte leger. Kontoret har i tillegg LIS1lege. Det er dyktige sykepleiere/kontorpersonale. Forsand legekontor har akuttberedskap på dagtid i ukedagene for Forsand kommunedel. Det er mulig å kombinere stillingen med annen legestilling i Sandnes kommune.  
Kontaktpersoner: 
Forsand legekontor: Hege Kalviknes, telefon: 988 09 637
Kommuneoverlege i Sandnes, Guro Hafnor Røstvig, telefon 51 33 74 55

Ledig fra 1.januar 2023: 
Næringsdrift: Fastlegehjemmel som per i dag har 700 listepasienter tilknyttet Spir Helse. Spir Helse ligger sentralt i Sandnes sentrum og har per dags dato 3 fastleger på senteret.  
Kontaktpersoner: 
Nåværende hjemmelshaver Monika Usowicz- Kogut, telefon 93926009
Leder på Spir Helse,  Elisabeth Heigre telefon 928 06 182
Kommuneoverlege i Sandnes, Guro Hafnor Røstvig, telefon 51 33 74 55

Ledig fra 1.februar 2023: 
Næringsdrift: Fastlegehjemmel som per i dag har 600 listepasienter. Hjemmel er ved utlysning ikke tilknyttet et legesenter. Sandnes kommune ønsker ikke opprettelse av solopraksis, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår i en flerlegepraksis.
Kontaktpersoner:
Nåværende hjemmelshaver Shiva Amiri telefon: 98483061
Kommuneoverlege i Sandnes, Guro Hafnor Røstvig, telefon 51 33 74 55

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Legevakter etter oppsatt turnus på Sandnes legevakt
 • Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Rett til trygderefusjon
 • Godkjent norsk turnustjeneste/LIS1 eller tilsvarende, eller godkjent unntak fra LIS1. 
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin.
 • Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)
 • Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
Personlige egenskaper
Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Næringsdrift eller lønn etter avtale
 • Velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
 • Sandnes kommune er registrert utdanningsvirksomhet
 • Rekrutteringstilskudd
 • ALIS avtale og tilskudd under spesialiseringsløpet
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Guro Hafnor Røstvig
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 51 33 74 55
E-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Sandnes kommune
rådhusgata 1
4306 SANDNES