Kort om arbeidsgiver
 • Ingen kostnad ved inntreden i fastlegehjemmel
 • Gode betingelser for fastlegevikar
Kort om stillingen:

Færder kommune har ledig fastlegehjemmel ved Legekontoret på Tjøme. Til denne hjemmelen søker vi fastlege eller fastlegevikar.

Beskrivelse av arbeidssted:

Legekontoret på Tjøme har beliggenhet i sentrum av idylliske Tjøme, lett tilgjengelig, med gode parkeringsmuligheter og nærhet til to apotek.

Kontoret er et veldrevet og velutstyrt 3 – legesenter. En av legene er spesialist i allmennmedisin. Kontoret har 3 svært stabile helsesekretærer.

Legekontoret er velutstyrt med bl.a. laboratorium, kirurgi/akuttrom, EKG, spirometri, 24 timers blodtrykksmåler, en av legene har GE u-lyd, tympanometri, iCare og ano-og rektoskopi.

Legekontoret på Tjøme benytter PasientSky og Convene betalingsterminal.

Færder kommune har innløst hjemmelen. Tiltredende lege vil derfor ikke ha kostnader ved overtagelse. Alternative ordninger for drift, 8.2 avtale, kan vurderes.

Legekontoret på Tjøme benytter det skybaserte journalsystemet PasientSky og Convene betalingsterminal.
 
Stillingsbeskrivelse:

Pasientliste med 900 pasienter.

Listen medfører deltagelse på Tønsberg og omegn interkommunale legevakt med lav vaktbelastning og stor fleksibilitet.

For tiden er det ingen tilpliktede kommunale oppgaver.

For søkere som er i spesialisering vil det søkes om årlig ALIS tilskudd på kr 367 000. Dette innebærer at det gis praksiskompensasjon for deltagelse på kurs og i veiledningsgruppe, samt andre aktiviteter som gjelder spesialisering. Kommunen tilbyr god veiledning og supervisjon av erfarne fastleger og kommuneoevrlegen følger opp leger i spesialisering

Færder kommune har nylig vedtatt Plan for legetjenester med tilhørende handlingsplan, hvor tiltakene søkes innarbeidet i budsjett for 2023. Et av tiltakene er kompensasjon ved fravær pga syke barn inntil 10 dager i året.
 
Vi søker:

Spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering i allmennmedisin.

Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon.
 • God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IKT-kunnskaper
Personlige egenskaper:
 • Gode kliniske ferdigheter og faglig engasjement
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Positiv til utvikling og endring
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Godt humør og stå på-vilje
 
Personlig egnethet blir vektlagt.
 
Vi tilbyr:
 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø med god flyt
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Tilrettelegging for etter- og videreutdanning
 • Gode samarbeidsrelasjoner i legetjenesten og den øvrige helsetjenesten
 • Veiledning av erfaren spesialist i almennmedisin
 
Tilsettingsvilkår:

Den som blir tilsatt må framlegge politiattest av ny dato før tiltredelse.
Tildeling av fastlegehjemmel og betingelser for overtakelse av fastlegehjemmel i tråd med sentrale avtaler.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Færder kommune
Legekontoret på Tjøme
Kontaktpersoner
Navn: Anita Archer
Tittel: Virksomhetsdirektør helse
Telefon: 99 52 75 00
E-post: anita.bjune.archer@faerder.kommune.no
Navn: Elin Jakobsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 916 20 590
E-post: elin.jakobsen@faerder.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Legekontoret på Tjøme
Rødsgata 8
3145 TJØME