Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse
Er du interessert i allmennmedisin og kunne tenke deg en vederlagsfri praksisovertakelse med gode inntjeninigsmuligheter nær Oslo?

Askim legesenter har ledig hjemmel som selvstendig næringsdrivende fastlege. Dette er et tradisjonsrikt, godt etablert og veldrevet legesenter med svært god standard på lokaler og utstyr.

Legesenteret har 4 fastlegehjemler, 1 Lis-1 og erfarne helsesekretærer. Fastlegene ved legesentret er selvstendige næringsdrivende med fastlegeavtale med Indre Østfold kommune. 

Legesenteret benytter CGM journalsystem. Senteret deler lunsjrom med et tannlegekontor. Det er ellers apotek, fysioterapeuter og osteopater i samme bygning. Senteret ligger sentralt i Askim, har gode parkeringsmuligheter og ligger like ved offentlige transportmidler som tog og buss. Nåværende hjemmelshaver ønsker å gå av med pensjon, og hjemmelen er ledig fra 1/9-22. 

Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk ellers regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen. 
Indre Østfold kommune ønsker spesielt å tilrettelegge for gode spesialiseringsløp, og tilbyr ALIS-avtale med veiledning og mulighet for ALIS-tilskudd.

PS! Kommunen har i tillegg vedtatt å øke basistilskuddet for fastlegene med 50% fra 1. august i år! Ta kontakt for nærmere opplysninger om hjemmelen.

Om stillingen
Listestørrelsen er på 1300 pasienter, har vært stabil og veldrevet i over 30 år. Det er per i dag ingen pålagte kommunale oppgaver.

Stillingen lyses i utgangspunktet ut som selvstendig næringsdrift. Vilkår om drift inngås etter partenes rammeavtaler.

Arbeidsoppgaver
Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk.Deltakelse i Indre Østfold legevakt etter avtale. Det er gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet.
Det er p.t. ikke tilpliktet andre kommunale oppgaver til hjemmelen.
Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.

Lege som tildeles fastlegehjemmelen må forplikte seg til å gå inn i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene. Den som ansettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale.

Kvalifikasjoner
  • Lege i spesialisering i allmennmedisin, eller spesialist i allmennmedisin.
  • Norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt.
  • Rett til Helforefusjon.
  • Beherske norsk språk godt - både skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
Legesentret søker en positiv og fleksibel kollega som kan bidra til å skape et godt miljø. Faglig engasjement og erfaring vil bli vektlagt, personlig egnethet og samarbeidsevner tillegges avgjørende vekt. Kandidaten må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst. Kandidaten må være tilpasningsdyktig og trives med et høyt arbeidstempo.

Vi tilbyr
  • ALIS-avtale tilbys for lege under spesialisering.
  • Faglig fellesskap og hyggelige kolleger.
  • Faglig oppdatering og videreutvikling.
  • Dyktige helsesekretærer.
Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen kan du kontakte:

Leder legetjenesten, Jan Børre Johansen,
tlf. 482 90 161
Mail: jan.johansen@io.kommune.no

Hjemmelshaver, Bjørn Øvregaard, tlf. 951 18 951
Mail: bjovre@gmail.com

Generelle opplysninger
Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf.: 75 54 22 20.

Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jan Børre Johansen
Tittel: Leder legetjenesten
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no
Navn: Bjørn Øvregaard
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 951 18 951
E-post: bjovre@gmail.com
Arbeidssted
Skolegata 11
1830 ASKIM
Søk på stillingen