Kort om arbeidsgiver

Solli DPS er en privat ideell virksomhet innenfor psykisk helsevern, spesialisthelsetjenesten, med rundt 140 ansatte. Vi har driftsavtale med Helse Vest RHF. Opptaksområdet er kommunene Bjørnafjorden, Samnanger, Austevoll og Fana bydel i Bergen. Solli DPS har en allmennakse som består av en sengepost, akutteam og 2 polikliniske seksjoner, og en rehabiliteringsakse med sengepost, poliklinikk og FACT-team.

Vi har ledig en LIS3-stilling i ett års vikariat. Søkers ønske og behov for tjenestested i forhold til spesialiseringen vil bli tatt hensyn til. Vi søker etter en dyktig og engasjert LIS-lege til denne stillingen. Vi er godkjent for fire år av spesialiseringen i psykiatri, og LIS vil være knyttet til ulike avdelinger gjennom utdanningsløpet. Solli DPS har også avtale med Helse Bergen om det resterende året, samt hospitering for å dekke alle læringsmål.

Solli DPS har totalt 5 LIS3-stillinger. LIS3 ved Solli DPS har ukentlig felles undervisning med LIS3 i Helse Bergen samt øvrige Private ideelle DPS i Bergensområdet. Det legges også til rette for ukentlig fordypningstid og veiledning for å ivareta LIS sitt utdanningsløp.
Stillingen er ledig fra 01.09.22.

Solli DPS har et bredt faglig nedslagsfelt og gir tilbud om behandling som tar utgangspunkt i godt dokumenterte behandlingsprogram både individuelt og i gruppe (kognitiv terapi, metakognitiv terapi, CBT-E for spiseforstyrrelser, mentaliseringsbasert terapi (MBT), ISTDP, e-meistring, psykodynamisk terapi, traumebehandling, intensivbehandling for angst og fysisk aktivitet på spesialistnivå). Pasientpopulasjonen er variert med problemstillinger fra symptomlidelser til mer komplekse og sammensatte tilstander. Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid, og ved Solli DPS vil du samarbeide med bl.a. psykiatere, psykologer, sosionomer, jobbspesialister, rus-spesialister, musikkterapeut, erfaringskonsulenter, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar for egne pasienter
 • Bistå andre behandlere direkte og indirekte
 • Bidra med medisinfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere
 • Det er ingen vaktordning for LIS3

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Fullført LIS1
 • Interesse og engasjement for pasienter i psykisk helsevern. Erfaring fra psykisk helsevern er en fordel.
 • Gode norsk-kunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en person som kan være både strukturert og fleksibel
 • Vi ønsker et positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner
 • Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med gode evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk 100%
 • Solli DPS legger til rette for psykoterapiveiledning
 • Internundervisning er i samsvar med kravene til spesialistutdanning
 • Vi er godkjent for 4 år og har avtale med Helse Bergen der en kan få det resterende året av sin spesialistutdannelse
 • Vi kan tilby et sosialt og godt arbeidsmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter overenskomst med Virke
 • Pensjonsordning i KLP

Mangfoldserklæring

Solli DPS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Solli DPS ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Margunn Mo
Tittel: Seksjonsleder, Overlege
Telefon: 55 61 82 00
E-post: margunn.mo@solli.no
Navn: Åsa Kristine Rekdal
Tittel: Overlege /Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 45 40 33 08
E-post: asa.kristine.rekdal@solli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Solli DPS
Osvegen 15
5227 Nesttun
Søk på stillingen