Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvar for tilsetting i ledige fastlegehjemler. Trondheim kommune har for tiden 38 private legesentre og 192 fastleger.

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette en 0-hjemmel ved Valentinlyst Legesenter fra 2022. 

Valentinlyst Legesenter er et legefellesskap med fem spesialister i allmennmedisin med til sammen ca. 6670 listepasienter. Foruten legene består staben vår av fire dyktige helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

Hjemmelshavere må selv sette listetak i samsvar med senterets internavtale og i samråd med de øvrige legene.

Ny lege må godta senterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart 1. desember 2022. Endelig dato avklares med legesenteret/hjemmelsinnehaver.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden. 

For mer informasjon, ta kontakt med senterleder Eirik Mørch ved Valentinlyst Legesenter, mobil 970 05 429.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste. Oppstart som 0-hjemmel
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke (det er mulighet for økte oppgaver i startfasen om ønskelig)
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin eller være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel)
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder, her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Arbeidssted
Valentinlyst legesenter
Anders Estenstads veg 18
7046 TRONDHEIM
Søk på stillingen